Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

ls 04 Consiliul raional Făleşti anunţă, că solicitanţii de locuinţe sociale pot depune cererile privind acordarea locuinţei începînd cu data de 10 aprilie 2018. Cererile vor fi însoţite de documentele prevăzute în Regulamentul cu privire la modul de repartizare a locuinţelor sociale, aprobat prin decizia consiliului raional nr.01/25 din 22.03.2018, poate fi accesat pe pagina web. www.cr-falesti.md.

 Pentru depunerea cererilor şi documentelor necesare, precum şi primirea informaţiei privind condiţiile şi criteriile de eligibilitate, care urmează a fi îndeplinite de potenţialii beneficiari de locuinţe sociale, a se adresa secretarului comisiei  Aliev Alina, biroul nr.204, etajul II al Consiliului raional.

 Telefon de contact: 0(259) 22057.

 Regulamentul cu privire la modul de repartizare a locuinţelor sociale