Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

ANUNȚ

Primăria comunei Egorovca raionul Fălești anunță concurs la funcția de director al grădiniței pentru copii Egorovca.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs –15.09.2017, ora 17.00

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea dosarelor:
Esipciuc Marina, secretarul consiliului local Egorovca
Telefon: 025975338
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Academia de Administrare Publică a lansat în anul 2016 Platforma de instruire la distanță E-learning. Acest instrument inovativ de instruire la distanță a fost elaborat de Academie cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată. Primul curs plasat pe această platformă “Managementul Administrației Publice” este destinat tuturor aleșilor locali, primari și consilieri locali de nivelul I și II din Republica Moldova.
  Cursul dat oferă posibilitatea aleșilor locali să-și consolideze cunoștințele de bază în materie de administrare publică, procesul de luare a deciziilor la nivel local și principalele procedure care trebuiesc respectate, managementul serviciilor publice și a finanțelor publice locale, elaborarea proiectelor, planificare strategică și dezvoltare locală, comunicare publică și transparentă, abordarea bazată pe drepturile omului și etica profesională.
  Aleșii locali au posibilitatea să-și perfecționeze calificația, absolut gratis, prin participare la cursul de instruire la distanță ”Managementul administrației publice”. Informații referitor la modalitatea de înscriere și participare la curs găsiți aici: http://aap.gov.md/ro/acasa-e-learning.

Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de asistent social comunitar în primăria  Ilenuţa,

  Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

  Dosarul va conţine:
 - cerere de participare,
 - diploma de studii,
 - copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,
 - CV (curriculum vitae),
 - certificat medical care confirm starea sănătăţii,
 - copia carnetului de muncă .

 Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept.

 Bibliografia concursului:
 -Codul familiei
 -Codul civil
-Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
-Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,
-Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

 Data limită de depunere a documentelor– 7 august 2017

 

Licitaţie publică Nr. 17/02114

Autoritatea contractantă

AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

Adresa

Republica Moldova, mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri, 8

Telefon/fax

00373 231 2-96-82

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

GUDUMAC DENIS

Obiectul achiziţiei

Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2

Cod CPV

45232150-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Republica Moldova, mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8, bir. 202

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

Republica Moldova, mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8, bir. 204

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini

Română

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie

0.00

Termenul de depunere a ofertelor

21.07.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

21.07.2017 11:00

 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=20303490 

Sursa: adrnord.md

Lista
candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de specialist superior Serviciul Arhivă

1. Trocin Elena
2. Miron Alina
3. Rîbac Lilia

Concursul va avea loc la data de 25 aprilie 2017, ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

Comisia de concurs