Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 15 februarie 2012 s-au marcat 23 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. La Făleşti, ostaşii afgani din tot raionul. Au depus flori întru pomenirea camarazilor căzuţi în lupte, s-au adunat pentru a-şi aminti încă o dată despre calvarul prin care au trecut în anii tinereţii.

Mitingul de comemorare a fost deschis de către dl Victor Zalevschi, primarul oraşului Făleşti. Apoi au luat cuvîntul dnii Valeriu Muduc, preşedintele raionului, Boris Dedov, preşedintele organizaţiei raionale a afganilor, Aurel Huşanu, comisarul militar raional.

În memoria celor căzuţi, întru susţinerea invalizilor acestui război Consiliul raional Făleşti a venit cu ajutoare băneşti, de asemenea a fost servită o masă de pomenire.

Mulţi participanţi la acest război au fost decoraţi cu diplome comemorative din parea Consiliului raional, iar Casa de Creaţie a înmînat fiecăruia cîte o iconiţă cu chipul lui Isus Hristos, toate lucrate de discipolii acestei Case. 

 

 

Marţi, 21 februarie 2012, începînd cu orele 10.00 în incinta  Consiliului raional Făleşti, va avea loc primirea în audienţă a cetăţenilor de către Dl Viorel Chetraru, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

 

Pentru informaţii vă puteţi adresa la telefoanele: 2-36-22; 2-20-58.

     La 6 februarie curent, a avut loc şedinţa extraordinară a comisiei raionale pe situaţii excepţionale la care au participat Preşedintele raionului, Valeriu Muduc, vicepreşedinţii Bînzari Iraida şi Balan Petru, şefii serviciilor desconcentrate, directorii Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion, agenţi economici. La comisie au fost prezentate rapoarte referitor la situaţia creată în principalele domenii de activitate de către responsabilii pe domeniile respective.
     Problemele puse în discuţie: situaţia drumurilor la moment şi procesul de dezăpezire, cazurile de accidente rutiere, incendii, situaţia sistemelor de alimentare cu apă potabilă, funcţionalitatea instituţiilor de învăţămînt, asistenţa medicală, asigurarea populaţiei din raion cu pîine şi produse alimentare, au permis comisiei să constate că situaţia în raion este sub control.

     Vineri, 3 februarie curent,  la Preşedintele raionului s-a desfăşurat o şedinţă de lucru cu participarea Directorului Camerei de Comerţ şi Industrie, Filiala Bălţi, d-na Galina Codiţă, directorului adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, d-na Osoianu Lilia, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat Făleşti, d-nul Gurău Eugen. Invitaţi au fost agenţii economici din teritoriu. În cadrul şedinţei s-au discutat problemele legate de posibilitatea reanimării activităţii Ghişeului Unic, modalităţile de promovare a întreprinderilor raionului prin participarea lor la Forumul Internaţional Investiţional din 29-30 mai 2012 ce va avea loc în or. Chişinău şi alte probleme cu care se confrunţă agenţii economici din raion. 

  La data de 27 ianuarie 2012 în primăria comunei Scumpia a avut loc şedinţa de lucru a Preşedintelui raionului. Obiectivul şedinţei a fost  monitorizarea activităţii autorităţilor publice locale prin acordarea ajutorului metodologic.
  La şedinţă au participat specialiştii Consiliului raional şi ai Aparatului Preşedintelui, reprezentanţii serviciilor desconcentrate, reprezentantul Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, corespondentul Publicaţiei Periodice ,,Patria mea”. 

  Din partea autorităţilor publice locale au asistat  primarul comunei, funcţionarii primăriei, conducătorii instituţiilor bugetare, consilierii  Consiliului local. În urma examinării informaţiilor prezentate de specialiştii Consiliului raional şi ai Aparatului Preşedintelui în conlucrare cu activul primăriei s-au înaintat propuneri şi recomandări  privind intensificarea activităţii mai eficiente în cadrul primăriei, s-au identificat oportunităţi pentru atragerea investiţiilor în comunitate.

  În cadrul vizitei de lucru specialiştii primăriei, managerii instituţiilor din teritoriu au beneficiat de asistenţă informaţională şi metodologică din partea specialiştilor din consiliul raional şi serviciile desconcentrate.

 

 Aviz

  Primăria s. Pîrliţa anunţă concurs prin metoda cererii de ofertă de preţ pentru achiziţionarea produselor alimentare.
  Concursul se va desfăşura pe 06 februarie 2012, ora 10.00.
  Data limită de depunere a ofertelor - 06 februarie 2012 ora 9.30 pe adresa primăria, s.Pîrliţa, r-l Făleşti.

  Informaţii la tel. 0(259) 62336; - fax 0(259) 62336, 0(259) 62790.


  Aducem la cunoştinţa Dvoastră că, în perioada 10-12 februarie, 2012 în municipiul Bălţi sub egida Camerei de Comerţ şi Industrie vor fi desfăşurate expo-tîrgurile specializate „AGROTEH” şi „ALIMENTAR EXPO”
  Menirea acestor activităţi este de a susţine atît fermierii şi gospodăriile agricole, cît şi întreprinzătorii, producătorii industriei alimentare din ţară. Expo-tîrgurile nominalizate vor contribui în mod direct la soluţionarea problemelor ce ţin de tehnică şi utilaj, seminţe de calitate, material săditor, sere şi echipament, îngrăşăminte şi mijloace de protecţie a plantelor, animalelor şi păsărilor; tehnologii avansate în agricultură, piscicultură şi zootehnie.
  De asemenea, în cadrul acestor tîrguri-expoziţionale se va desfăşura un program vast de asistenţă tehnică a agenţilor economici din agricultură şi industria alimentară în domeniul marketingului, publicităţii, tehnologiilor moderne, serviciilor şi facilităţilor bancare în cadrul seminarelor şi prezentărilor.
  În acest context invităm persoanele cointeresate să viziteze şi să participe la activităţile expo-tîrgului.


Tel.de contact (231) 29227