Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Mesaj de Felicitare

al Preşedintelui raionului Făleşti  dlui Valeriu Muduc cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Femeii – 8 MARTIE 
mesaj_felicitare.jpg

Multstimate  doamne şi domnişoare!

 

   Această minunată sărbătoare a feminităţii îmi oferă un plăcut şi sublim prilej de a   vă aduce în dar cele mai călduroase omagii şi sincere urări de bine.

   Fiinţe vrednice, grijulii, îngăduitoare, receptive şi duioase,Dumneavoastră sunteţi factorii determinanţi în formarea unui mediu sănătos şi agreabil confort familial.

   Pe bună dreptate ne mîndrim de faptul , că în localităţile raionului trăiesc mame harnice şi cu neasemuită dragoste pentru copii, femei de toate vîrstele ce se sacrifică pentru binele nostru comun , fie la studii, ori activînd în sfera de producţie şi desrvire a populaţiei , instituţiilor educaţionale, medicale şi culturale, pretutindeni dînd dovadă de o înaltă responsabilitate şi abnegaţie, de mult har  şi dăruire, deosebit spirit creator şi de iniţiativă.

   Şi în acest context Vă exprim profundă gratitudine, pe care o meritaţi din plin, pentru curajul şi perseverenţa Dumneavoastră, poziţia civică fermă şi pentru tot binele ce-l făuriţi în numele prezentului şi viitorului.

   Fie ca obiectivele şi eforturile Dumneavoastră să se încununeze permanent de succes, viaţa să Vă  fie aidoma primăverii înfloritoare, plină de de prospeţime şi sănătate, întregită de optimizm, dragoste, bucurie şi fericire.

   Să vă călăuzească mereu simbolurile eternului feminism:Frumuseţea, Blîndeţea, Gingăşia, Bunătatea,  Dragostea de Viaţă şi de tot ce este mai scump sufletului omenesc.

 

  În ultimul timp, pe strazile oraşului este înregistrata o practică nefastă din partea conducătorilor de autovehicule de a lăsa neregulamentar şi fără supraveghere mijloacele de transport pe partea carosabilă pe un timp îndelungat, fapt ce duce la crearea de obstacole în circulaţia rutieră şi la reducerea capacităţii drumurilor şi străzilor.

  Analiza eficienţei măsurilor realizate la acest capitol denotă faptul, că aplicarea sancţiunilor contravenţionale nu asigură efectul scontat la contracararea şi prevenirea staţionării neregulamentare a autovehiculelor pe drumurile publice şi străzile localităţilor, care con­tinuă să prezinte obstacole pentru desfaşurarea liberă şi fluentă a circulaţiei rutiere.

  O metodă eficientă de combatere a acestui fenomen este ridicarea auto­vehiculelor staţionate neregulamentar, cu transportarea şi depozitarea acestora în locuri special amenajate.
  În acest context, secţia Poliţie Rutieră a CPR Faleşti va intensifica activitatea la curmarea fenomenului staţionării neregulamentare, prin ridicarea plăcilor cu numarul de îmatriculare, ulterior cu sancţionarea conducătorilor auto cu o amendă de pîna la 10 unităţi convenţionale şi aplicarea a 2 puncte de penalizare.

La data de 21 februarie curent, la consiliului raional a avut loc şedinţa grupului de  lucru cu primarii localităţilor care au beneficiat de investiţii alocate de la bugetul de stat pentru anul 2012 la care au participat şi specialiştii secţiei Construcţie, Gospodărie Comunală şi Drumuri.

În cadrul şedinţei sau  discutat problemele de valorificare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat şi termenul executării lucrărilor. 

   Obiectele finanţate din bugetul de stat:

1.                 Grădiniţa de copii din s. Mărăndeni (codul 5027)                                 – 250,0 mii lei;

2.                 Grădiniţa de copii „Ghiocel” din s. Risipeni (codul 5028)                    – 250,0 mii lei

3.                 Grădiniţa de copii din s, Glinjeni (codul 5029)                                      – 350,0 mii lei;

4.                 Gimnaziul „Sergiu Morau” din s. Obreja Veche (codul 5030)             – 200,0 mii lei;

5.                 Liceul teoretic din s. Călineşti (codul 5031)                                             – 250,0 mii lei;

6.                 Gimnaziul din s. Pruteni (codul 5032)                                                      – 250,0 mii lei;

7.                 Casa de Cultură din s. Moldoveanca, com. Logofteni (codul 5033)       – 50,0 mii lei;

8.                 Gimnaziul din s. Bocani (măsurile de protecţie a terenului aferent contra inundaţiilor) (codul 5315)  – 300,0 mii lei;

9.                 Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din s. Pînzăreni (codul 5037) – 200,0 mii lei;

10.             Drumul de la centrul localităţii pînă  la cimitirul din s. Taxobeni (codul 5034) – 250,0 mii lei;

11.             Drumurile din com. Scumpia (codul 5035)                                                – 200,0 mii lei;

12.             Drumurile din com. Pietrosu (codul 5036)                                                 – 200,0 mii lei;

La 15 februarie 2012 s-au marcat 23 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. La Făleşti, ostaşii afgani din tot raionul. Au depus flori întru pomenirea camarazilor căzuţi în lupte, s-au adunat pentru a-şi aminti încă o dată despre calvarul prin care au trecut în anii tinereţii.

Mitingul de comemorare a fost deschis de către dl Victor Zalevschi, primarul oraşului Făleşti. Apoi au luat cuvîntul dnii Valeriu Muduc, preşedintele raionului, Boris Dedov, preşedintele organizaţiei raionale a afganilor, Aurel Huşanu, comisarul militar raional.

În memoria celor căzuţi, întru susţinerea invalizilor acestui război Consiliul raional Făleşti a venit cu ajutoare băneşti, de asemenea a fost servită o masă de pomenire.

Mulţi participanţi la acest război au fost decoraţi cu diplome comemorative din parea Consiliului raional, iar Casa de Creaţie a înmînat fiecăruia cîte o iconiţă cu chipul lui Isus Hristos, toate lucrate de discipolii acestei Case. 

 

 

Marţi, 21 februarie 2012, începînd cu orele 10.00 în incinta  Consiliului raional Făleşti, va avea loc primirea în audienţă a cetăţenilor de către Dl Viorel Chetraru, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

 

Pentru informaţii vă puteţi adresa la telefoanele: 2-36-22; 2-20-58.

     La 6 februarie curent, a avut loc şedinţa extraordinară a comisiei raionale pe situaţii excepţionale la care au participat Preşedintele raionului, Valeriu Muduc, vicepreşedinţii Bînzari Iraida şi Balan Petru, şefii serviciilor desconcentrate, directorii Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion, agenţi economici. La comisie au fost prezentate rapoarte referitor la situaţia creată în principalele domenii de activitate de către responsabilii pe domeniile respective.
     Problemele puse în discuţie: situaţia drumurilor la moment şi procesul de dezăpezire, cazurile de accidente rutiere, incendii, situaţia sistemelor de alimentare cu apă potabilă, funcţionalitatea instituţiilor de învăţămînt, asistenţa medicală, asigurarea populaţiei din raion cu pîine şi produse alimentare, au permis comisiei să constate că situaţia în raion este sub control.

     Vineri, 3 februarie curent,  la Preşedintele raionului s-a desfăşurat o şedinţă de lucru cu participarea Directorului Camerei de Comerţ şi Industrie, Filiala Bălţi, d-na Galina Codiţă, directorului adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, d-na Osoianu Lilia, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat Făleşti, d-nul Gurău Eugen. Invitaţi au fost agenţii economici din teritoriu. În cadrul şedinţei s-au discutat problemele legate de posibilitatea reanimării activităţii Ghişeului Unic, modalităţile de promovare a întreprinderilor raionului prin participarea lor la Forumul Internaţional Investiţional din 29-30 mai 2012 ce va avea loc în or. Chişinău şi alte probleme cu care se confrunţă agenţii economici din raion.