Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Direcția Generală Educație și Cultură  Fălești, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef al DMEFP  în cadrul DGEC Fălești;

  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009.
  Denumirea autorităţii publice: Direcția Generală Educație și Cultură Fălești
  Sediul autorităţii publice: or. Fălești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 50.
  Termenul limită de depunerea a dosarelor de participare – 08.11.2022, ora 17.00.
  Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica DREGLEA, specialist principal SMRU din cadrul DGEC;
  Tel. 0259 2 32 85; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Web site: www.dge-falesti.org

  Scopul general al funcției:
  Organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017.                             

  Evidența contabilă în instituțiile bugetare asigură înregistrarea cronologică a operațiunilor economico-financiare și controlul sistematic asupra mersului executărilor de casă a bugetelor, stării decontărilor cu persoane juridice și persoane fizice, asupra integrității resurselor bănești și valorilor material.

  Sarcinile de bază:

 1. Monitorizează activitatea personalului contabilității DMEFP din cadrul DGEC,realizarea sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare și managementului financiar ;
 2. Elaborarea rapoartelor contabile ala DGEC și urmărirea corectitudinii elaborării rapoartelor contabile de către coordonatorii terțiari de credite;
 3. Coordonarea activității de elaborare a programelor/subprogramelor bugetare și de raportare în baza acestora;
 4. Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare bugetare și atragerea de fonduri extrabugetare;
 5. Asigurarea achiziționării și întreținerii bunurilor;
 6. Monitorizarea respectării normelor financiare în instituțiile din subordine;

  Condiţiile de participare la concurs:

La funcţia nominalizată poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • cunoașterea limbii române;
 • deținerea studiilor superioare sau echivalente lor;
 • a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 • nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cad sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Abilităţi: de organizare, monitorizare şi coordonare a activităţilor, lucrul cu informaţia medicală, cu baze de date, sinteză, analiză, abilități de instruire şi control, de comunicare eficientă (verbal şi scris), de lucru la PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător deontologiei lucrătorului medical.

Direcția Generală Educație și Cultură  Fălești anunță concursul la funcția vacantă de director în:

  - IP Gimnaziul ,,M.Corlăteanu” din s.Glinjeni
  Termenul limită de depunere a dosarelor de participare – 18.07.22 - 16.08.22, ora 17.00
  Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea, specialist principal SMRU, Tel. 025923285;
  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale  aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare:

La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

  -  deține cetățenie Republicii Moldova
  -  are studii superioare universitare
  -  are o vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani
  -  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
  -  cunoaște limba română
  -  este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
  -  nu are antecedente penale
  -  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.

  Termenul limită de depunere a dosarelor de participare 06.06.2022 – 05.07.2022 , ora 17.00.

Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea, specialist principal SMRU, Tel. 025923285;

  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale  aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare:


  La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții
:

-  deține cetățenie RM;
-  are studii superioare universitare;
-  are o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani;
-  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;  -  cunoaște limba română;
-  este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției-  nu are antecedente penale;
-  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.

  Termenul limită de depunere a dosarelor de participare 14.04.2022 – 13.05.2022 , ora 17.00.

Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea, specialist principal SMRU, Tel. 025923285;

 Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale  aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare:

  La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

-  deține cetățenie RM;
-  are studii superioare universitare;
-  are o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani;
-  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
-  cunoaște limba română;
-  este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
-  nu are antecedente penale;
-  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.