Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Promovarea politicii regionale de stat în domeniul social și economic a teritoriului administrat.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Acordarea ajutorului metodologic și practic autorităților publice de nivelul I în domeniul construcțiilor;
 2. Contribuirea la elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare social-economică a raionului, programelor, direcțiilor prioritare și de perspectivă a dezvoltării social-economice;
 3. Monitorizarea executării lucrărilor de construcție (reparație) a obiectivelor beneficiare de mijloace financiare din contul bugetului de stat și cel local;
 4. Acordarea asistenței informaționale agenților economici și conducătorilor APL din teritoriu referitor la problemele relațiilor internaționale și atragerii investițiilor străine, conlucrare cu fondurile de investiții străine;
 5. Examinarea plângerilor, petițiilor în domeniul de activitate a secției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Mai multe informații : https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal-sectia-constructii-gospodarie-comunala-si-drumuri/20523  ico bt aplica fv 

  Comisia de concurs informează că în conformitate cu rezultatele obținute la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior Serviciu Arhivă din cadrul Aparatului Președintelui raionului, învingătoare a Concursului a fost desemnată doamna Ambros Lilia.

   În atenția participanților la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de Specialist superior Serviciul Arhivă, vă informăm că desfășurarea concursului se amână pe data de 06 februarie 2023, ora 11.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

Comisia de concurs

Lista
Candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior Serviciul Arhivă, Aparatul Președintelui raionului

 1. Toderica Anna
 2. Ambros Lilia

Concursul va avea loc la data de 01 februarie 2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

Comisia de concurs

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției  vacante de director ÎM ”Centrul Stomatologic raional Fălești”.

  1. Juncu Alexei

Concursul va avea loc la data de 18 noiembrie 2022, ora  900, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                        Comisia de concurs și consiliul de administrație

  Condiţiile de participare la concurs:

La funcţia nominalizată poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • cunoașterea limbii române;
 • deținerea studiilor superioare sau echivalente lor;
 • a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 • nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cad sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Abilităţi: de organizare, monitorizare şi coordonare a activităţilor, lucrul cu informaţia medicală, cu baze de date, sinteză, analiză, abilități de instruire şi control, de comunicare eficientă (verbal şi scris), de lucru la PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător deontologiei lucrătorului medical.