Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Direcția Generală Educație și Cultură  Fălești anunță concursul la funcția vacantă de director în:

  - IP Gimnaziul ,,M.Corlăteanu” din s.Glinjeni
  Termenul limită de depunere a dosarelor de participare – 18.07.22 - 16.08.22, ora 17.00
  Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea, specialist principal SMRU, Tel. 025923285;
  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale  aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare:

La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

  -  deține cetățenie Republicii Moldova
  -  are studii superioare universitare
  -  are o vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani
  -  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
  -  cunoaște limba română
  -  este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
  -  nu are antecedente penale
  -  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.

  Termenul limită de depunere a dosarelor de participare 06.06.2022 – 05.07.2022 , ora 17.00.

Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea, specialist principal SMRU, Tel. 025923285;

  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale  aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare:


  La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții
:

-  deține cetățenie RM;
-  are studii superioare universitare;
-  are o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani;
-  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;  -  cunoaște limba română;
-  este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției-  nu are antecedente penale;
-  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.

  Termenul limită de depunere a dosarelor de participare 14.04.2022 – 13.05.2022 , ora 17.00.

Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea, specialist principal SMRU, Tel. 025923285;

 Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale  aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare:

  La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

-  deține cetățenie RM;
-  are studii superioare universitare;
-  are o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani;
-  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
-  cunoaște limba română;
-  este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
-  nu are antecedente penale;
-  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.

  1. Turcu Ghenadie
  2. Ijițchi Lilia
  3. Roman Grigore

  Concursul va avea loc la data de 4 noiembrie 2021, ora  1000, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

Comisia de concurs