Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimaţi lucrători din agricultură şi industria prelucrătoare!

  Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare în Republica Moldova o marcăm anual în a patra duminică a lunii noiembrie, dar totodată și sfârșitul anului agricol.

  Cu frumosul prilej îmi exprim admiraţia și respectul faţă de lucrătorii gliei-agricultorii raionului, care prin munca asiduă aduc pâinea pe masa fiecăruia.

  În pofida dificultăților la care este supus sectorul agrar, agricultorii au demonstrat că, pot depăşi orice barieră întru dezvoltarea  durabilă a sectorului agrar.

  În numele Consiliului raional, adresez întreprinzătorilor, specialiştilor, mecanizatorilor, transportatorilor şi altor categorii de personal ale întreprinderilor agricole sincere felicitări cu profundă mulţumire şi recunoştinţă pentru munca plină de responsabilitate, abnegaţie şi dăruire de sine depusă în sectorul agricol al raionului.

  Vă doresc multă sănătate, bunăstare, energie şi optimism, împliniri pe potriva aspiraţiilor şi doleanţelor.

  Rămâneți şi în continuare, mândria raionului nostru prin demnitatea, vrednicia şi marea dragoste faţă de glia străbună, care Vă caracterizează şi înnobilează din plin.

                           Să aveți lumină şi căldură în căminele familiale !

  Cu profund respect,
  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești