Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Ziua de 9 mai, cînd comemorăm pe cei care au luptat în al II-lea Război Mondial, asigurînd un viitor pașnic pentru noi și urmașii noștri, continuă să aibă pentru toți aceiași valoare: sentimente de recunoștință pentru cerul senin și pacea instaurată.
 Au trecut 73 ani de la Victoria asupra fascismului, dar importanța ei nu scade. S-au cicatrizat rănile războiului, dar nicidecum nu vom putea recupera imensele victime umane cauzate de sîngerosul măcel. Or, lecția istoriei trebuie învățată. Concluziile se cer a fi mereu repetate, pentru a ne asigura că nu va mai fi nevoie de sacrificiu de martiri. Iar dacă omenirea alesese la un moment dat o cale greșită de a se convinge că bunăstarea și prosperitatea nu se pot făuri într-o lume sfîșiată de războaie, azi această experiență trebuie luată drept axiomă, fără a mai repeta greșeli catastrofale. Memoria paginilor dramatice se regăsește nu doar în manualele de istorie, dar și în soarta multor familii, în amintirile buneilor și străbuneilor noștri. Majoritatea dintre ei au participat la oprirea flagelului războinic, dînd dovadă de bărbăție și abnegație. Merită să nu întîrziem să le mulțumim mereu, să coborîm la adîncimea înțelepciunii lor prețioase și durute, căci timpul nepărtinitor îi smulge dintre noi pe ultimii eroi, veteranii și martorii oculari ai războiului.
 Or, exprimăm profundă recunoștință și respect tuturor veteranilor care au ținut piept cu eroism dușmanului, dar și activiștilor din spatele frontului, văduvelor și mamelor care au plătit pentru ziua de azi un preț mult prea scump: viața feciorilor și a soților.
 Fie ca inimile să vă fie împlinite de sentimentul ogoitor al datoriei împlinite, al vieții trăite cu demnitate.
 Dorim din suflet tuturor sănătate, voie bună și seninătate, atenție binemeritată, prețuire și stima celor din jur.
 Adresăm sincere și călduroase felicitări și urări de bine cu ocazia Zilei Victoriei tuturor locuitorilor raionului.
 Pace, sănătate, prosperitate, bunăstare și realizări dorite, lumină și armonie în sufletele și casele tuturor.

 Cu profundă considerație,

Iraida BÎNZARI

Președintele raionului Fălești

mes 1  Dragi locuitori ai raionului, sărbătorile pascale ne oferă tuturor prilejul de a retrăi, împreună cu cei dragi, emoția Învierii Domnului, de a restabili și fortifica valorile și tradițiile creștinești, ele ajutându-ne să ne purificăm sufletește deschizându-ne astfel calea spre mântuire.
   Minunea Învierii reprezintă simbolul iertării, pocăinței și al înălțării spiritelor spre lumină, care ne insuflă credință, speranță și dragoste.
   Semnificația sărbătorilor pascale urmează a fi confirmată zi de zi de fiecare dintre noi prin gesturi de compasiune, caritate și solidaritate cu cei din jur. Să trăim împreună cu toții bucuria de a dărui, de a ierta și de a păși cu încredere în ziua de mâine.
   Paștile ne învață să oferim Lumină din Lumină, să avem mereu drept cei mai devotați însoțitori Credința, Nădejdea și Dragostea.
  Aidoma mijlocului de primăvară în care este marcat, Pastile ne oferă speranța existenței și posibilității unei înnoiri, unei curățenii unanim înțelese și acceptate.
  În acest context Vă doresc, dragi cetățeni, ca sărbătoarea divină să reverse asupra Dumneavoastră belșug și bunătate, să vă alunge din inimi tristețea,  durerea și necazul și să vă umple sufletele și casa cu lumină binecuvântată.
   Să aveți parte de împliniri sufletești și bucurii aduse de cei dragi. Iar capacitatea și dorința de a dărui, de a sprijini, de a înțelege, de a îndruma, de a vă ierta aproapele să nu vă părăsească nicicând.
  Fie ca marea sărbătoare  a tuturor creștinilor să ne găsească pe noi toți mai buni și mai aproape unii de alții, iar bucuria și lumina Învierii Domnului să triumfe în sufletul fiecăruia dintre noi.
   În noaptea divină  a Învierii să ne ajungă puteri pentru a ierta și a cere iertare, pentru a alunga gândurile triste și a le aduna pe cele optimiste, iar germenii Bunăvoinței și a Binelui să dea roadele spirituale și materiale, pe care le merită generația de azi și de mâine.

Sărbători fericite și Hristos a Înviat!

Iraida Bînzari
Președintele raionului Fălești

ZS Tradițional, la 5 aprilie în republică este sărbătorită Ziua Salvatorului. Cu această ocazie, ținem să menționăm că salvatorii reprezintă acei profesioniști, mereu gata să lupte cu stihia apelor, să învingă nămeții, focul și să ofere speranță de viață în timpul calamităților naturale, catastrofelor și accidentelor.

 Activitatea lor este una din cele mai onorabile, implicînd expunerea conştientă în faţa riscurilor de zi cu zi în salvarea de vieţi omeneşti, ceea ce presupune pregătire, îndemânare, dar și vocație.

 Stimați colaboratori ai Serviciului protecției civile și Situații Excepționale! Vă apreciez și Vă sunt recunoscătoare pentru curajul, devotamentul și sacrificiul, de care dați dovadă în misiunile de salvare. Fie ca munca și jertfirea de sine, realizate în domeniul protecției civile și al situațiilor excepționale să Vă fie pe viitor drept călăuză în onorarea obligațiunilor de serviciu.

 Cu prilejul zilei profesionale, Vă adresez sincere felicitări, însoțite de urări de sănătate, prosperare, perseverență, să aveți parte în continuare de satisfacții și reușite în activitatea profesională, mult noroc și nenumărate bucurii alături de familie.

Iraida Bînzari
Președintele raionului Fălești

Stimați specialiști din domeniul contabilității,

ccontabil Este deja o frumoasă tradiție, ca anual, la 4 aprilie în Republica Moldova se fie consemnată Ziua Contabilului. Cu acest minunat prilej permiteţi-mi să exprim înalte consideraţiuni pentru contribuţia Dumneavoastră la dezvoltarea economiei raionului și a țării, şi să adresez sincere felicitări şi urări de succes tuturor celor care practică această meserie.

 Contabilul este persoana care prin devotament, responsabilitate şi sârguință asigură bunăstarea entităţii pe care o reprezintă, este acel om care asigură un nivel înalt de încredere şi etică profesională faţă de angajaţi şi faţă de bunurile materiale şi financiare ale entităţii.

 Cu cât înaintăm mai mult în timp, cu atât profesia de contabil este mai solicitată şi capătă noi valenţe şi ponderi, iar contabilul trebuie să-şi recunoască şi să-şi extindă responsabilitatea şi dedicarea pentru a realiza obiectivele stabilite, pentru că contabilitatea presupune şi cere disciplină, legalitate, integritate şi moralitate.

 Apreciez înalt valoarea muncii Dumneavoastră şi sunt ferm convinsă că şi în viitor veţi depune eforturile necesare pentru dezvoltarea sectoarelor în care activaţi.

 Sincere felicitări şi urări de bine tuturor celor care exercită profesia contabilă şi participă activ la îmbunătăţirea calităţii şi performanţei acesteia, sănătate din plin şi noi realizări frumoase!

Iraida Bînzari

Președintele raionului Fălești

Dragi concetăţeni !

 Clipe numărate ne mai despart  pînă la sosirea unui nou an pe care îl aşteptăm cu multă însufleţire, ca pe o magie prevestitoare de bune primeniri, noi perspective pentru fiecare din noi.

 La această răspântie dintre trecut şi viitor suntem cu toţi predispuşi să medităm asupra faptelor săvârșite pe parcursul anului care se termină, reliefând ajunsurile, pentru a le da amploare şi continuitate, nereuşitele, pentru a trage concluziile şi învăţămintele cuvenite, spre a nu le mai repeta  în anul care vine.