Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Lista

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef Serviciu Juridic.

 

 1. Pastrama Oleg
 2. Toderica Serghei

Concursul va avea loc la data de  30 mai, ora  1430, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                                                         

                                                                                           Comisia de concurs

  Consiliul Raional Fălești, Direcția Generală Educație Fălești, anunță angajarea directorilor pentru taberele de odihnă pentru copii și adolescenți „Romantica” satul Călinești, „Olimp” satul Pînzăreni.

  Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

- să dețină diplomă de studii superioare în domeniul pedagogic;

- să dispună de un stagiu minim 3 ani de activitate în domeniul pedagogic;

- să nu depășească vârsta de pensionare.

  Cererile se depun până la 31 mai 2019, în biroul nr. 102 al Direcției Generale Educație Fălești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.50,  specialistului principal Serviciul Juridic și Resurse Umane, Paladi Tatiana, tel: 025923285.

Scopul general al funcţiei: Asigurarea juridică a activităţii Preşedintelui raionului şi Aparatului acestuia, respectarea uniformă a legislaţiei de către autoritatea executivă a Consiliului raional.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea unui management eficient al activității Serviciului juridic;
 2. Asigurarea respectării legislației în vigoare în activitatea autorităților publice de nivelul II;
 3. Acordarea asistenței juridice specialiștilor din Aparatul Președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional, primăriilor, cetățenilor primiți în audiență;
 4. Participarea și susținerea în ședințele Consiliului raional, în comisiile consultative a proiectelor de decizii ale Consiliului raional inițiate de Președintele raionului și prezintă în ședința consiliului, în caz de necesitate, a precizărilor în probleme ce țin de competență;
 5. Participarea la examinarea sesizărilor adresate Președintelui raionului și Consiliului raional din partea OTB al Cancelariei de Stat, Agenția Achiziții Publice, Procuratură, etc;
 6. Reprezentarea intereselor Consiliului raional și Președintelui raionului în instanțele judiciare, organelor de stat, relațiile cu persoanele fizice și juridice;
 7. Participarea la elaborarea proiectelor de acte administrative emise de Consiliul raional și Președintelui raionului;
 8. Efectuarea sistematizării, evidenței și păstrării actelor legislative și normative.

AVIZ !

  Se prelungeşte termenul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în relaţii funciare şi cadastru. Data  limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs -22 ianuarie 2019.

Vicepreședintele raionului Vladimir  Tăbîrţă 

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de specialist  în  probleme relații funciare şi cadastru, au fost admişi:

 • Burduja Corina;
 • Ambros Lucia;

Concursul va avea loc la 17 ianuarie 2019, ora 10:00  în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti.

Comisia de concurs

 Scopul general al funcţiei:

 Contribuirea la realizarea concepţiei unice de dezvoltare a Relaţiilor Funciare pe întreg teritoriul  raionului, indiferent de forma organizaţională-juridică, tipul de proprietate asupra pământului şi hotarele administrativ-teritoriale.

 Sarcinile de bază:

 1. Implementarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi cadastru;
 2. Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;
 3. Executarea procedurilor de ţinere a cadastrului funciar şi monitoringul terenurilor;
 4. Coordonarea proiectelor de organizare a teritoriului şi planurilor cadastrale;
 5. Diseminarea legislaţiei funciare şi acţiunilor orientate spre îmbunătăţirea folosirii şi protecţiei pământurilor, acordarea consultațiilor în problemele relațiilor funciare şi cadastru;
 6. Organizarea studiilor primarilor şi specialiştilor primăriilor, conducătorilor întreprinderilor agricole, inclusiv a gospodăriilor ţărăneşti în chestiunile reglementării regimului proprietăţii funciare, dreptului funciar şi reformei funciare.

 Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social comunitar în primăria Făleşti .

 Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52 / 0-259-2-46-50.