Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Conform Procesului-verbal nr. 3 din 03 aprilie 2024 al ședinței Comisiei de concurs a Aparatului Președintelui raionului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în cadrul Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, învingător al concursului se consideră Crețu Ghenadie.

  Secretara comisiei                                                                                           Marcu Maria

Anexă la procesul-verbal nr.1

 

Consiliul raional Făleşti

                       

COMISIA DE CONCURS a Aparatului Președintelui raionului

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de 

Specialist în cadrul Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

   1.  Popovici Dumitru
   2.  Crețu Ghenadie

Secretar al comisiei de concurs                                                                      Maria MARCU

  Astăzi 14 martie curent, domnul Vadim ROȘCA, Președintele raionului, președintele comisiei de concurs privind ocuparea funcției publice vacante în cadrul Aparatului Președintelui raionului a convocat în ședință membrii comisiei de concurs în scopul desfășurării concursului privind ocuparea funcției publice vacante de  specialist superior în cadrul secției Administrație Publică și specialist principal în cadrul secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

  Membrii comisiei de concurs au apreciat  lucrările participanților a probei scrise și proba interviu cu un punctaj care a permis promovarea concursului de ambii  participanți.

IMG 0840