Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Consiliul raional Făleşti prelungește termenul de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția Administrație Publică, până la data de 18.01.2021.

  Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pe adresa or. Făleşti , Ştefan cel Mare, 50, biroul 203.

  Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0(259)2-30-62 şi pe pagina web al Consiliului raional Făleşti, cr-falesti.md.
  https://cariere.gov.md/display-job/13920

Mai multe info :
http://cariere.gov.md/display-job/13929 - 
Specialist, Secția Elaborare și administrare a bugetului, Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești

http://cariere.gov.md/display-job/13930 - Specialist superior, Secția Elaborare și administrare a bugetului, Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești

Scopul general al funcţiei:  Promovarea politicii regionale de stat în domeniul social și economic a teritoriului administrat.

Sarcinile de bază:

 1. Acordarea ajutorului metodologic și practic autorităților publice de nivelul I în domeniul construcțiilor;
 2. Contribuirea la elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare social-economică a raionului, programelor, direcțiilor prioritare și de perspectivă a dezvoltării social-economice;
 3. Monitorizarea executării lucrărilor de construcție (reparație) a obiectivelor beneficiare de mijloace financiare din contul bugetului de stat și cel local; 
 4. Acordarea asistenței informaționale agenților economici și conducătorilor APL din teritoriu referitor la problemele relațiilor internaționale și atragerii investițiilor străine, conlucrare cu fondurile de investiții străine;
 5. Examinarea plângerilor, petițiilor în domeniul de activitate a secției.

Scopul general al funcţiei:  Contribuirea la eficientizarea activității autorităților publice de nivelul I şi II prin elaborarea şi implementarea politicilor publice,  acordarea asistenței informative şi consultative funcționarilor publici, consilierilor, instituțiilor publice.

Sarcinile de bază:

 • Acordarea ajutorului metodologic şi practic autorităților publice de nivelul I şi II în domeniul  administrației publică.
 • Promovarea bunelor practici în domeniul administrației publice, asigurării transparenţei activităţii ei, implicării publicului la soluționarea problemelor social – economice .
 • Contribuirea la organizarea activităților Consiliului raional în domeniul dezvoltării capacităţilor organelor administrației publice locale privind dezvoltarea profesională.
 • Participarea la realizarea programului de activitate a secției administrației publică şi coordonează activitatea secțiilor şi direcțiilor Consiliului raional şi a Aparatului Preşedintelui raionului.
 • Contribuirea la organizarea şi desfășurarea  ședințelor Consiliului raional.

Candidatul admis la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției Agricultură și Alimentație.

 1. Purice Vladimir

Concursul va avea loc la data de 30 noiembrie 2020, ora  1030, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                                                                                              Comisia de concurs

  Consiliul raional Făleşti prelungește termenul de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri, până la data de 25.11.2020.

  Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pe adresa or. Făleşti , Ştefan cel Mare, 50, biroul 203.

  Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0(259)2-30-62 şi pe pagina web al Consiliului raional Făleşti, cr-falesti.md.

Condițiile concursului accesați - 

  Consiliul raional Făleşti prelungește termenul de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Direcția Agricultură și Alimentație până la data de 19.11.2020.

  Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pe adresa or. Făleşti , Ştefan cel Mare, 50, biroul 203.

  Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0(259)2-30-62 şi pe pagina web al Consiliului raional Făleşti, cr-falesti.md.

  Condițiile concursului accesați - Anunț concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției Agricultură și Alimentație