Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   În atenția participanților la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de Specialist superior Serviciul Arhivă, vă informăm că desfășurarea concursului se amână pe data de 06 februarie 2023, ora 11.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

Comisia de concurs

Lista
Candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior Serviciul Arhivă, Aparatul Președintelui raionului

 1. Toderica Anna
 2. Ambros Lilia

Concursul va avea loc la data de 01 februarie 2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

Comisia de concurs

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției  vacante de director ÎM ”Centrul Stomatologic raional Fălești”.

  1. Juncu Alexei

Concursul va avea loc la data de 18 noiembrie 2022, ora  900, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                        Comisia de concurs și consiliul de administrație

  Condiţiile de participare la concurs:

La funcţia nominalizată poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • cunoașterea limbii române;
 • deținerea studiilor superioare sau echivalente lor;
 • a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 • nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cad sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Abilităţi: de organizare, monitorizare şi coordonare a activităţilor, lucrul cu informaţia medicală, cu baze de date, sinteză, analiză, abilități de instruire şi control, de comunicare eficientă (verbal şi scris), de lucru la PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător deontologiei lucrătorului medical.

 Direcția Generală Educație și Cultură  Fălești, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef al DMEFP  în cadrul DGEC Fălești;

  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009.
  Denumirea autorităţii publice: Direcția Generală Educație și Cultură Fălești
  Sediul autorităţii publice: or. Fălești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 50.
  Termenul limită de depunerea a dosarelor de participare – 08.11.2022, ora 17.00.
  Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica DREGLEA, specialist principal SMRU din cadrul DGEC;
  Tel. 0259 2 32 85; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Web site: www.dge-falesti.org

  Scopul general al funcției:
  Organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017.                             

  Evidența contabilă în instituțiile bugetare asigură înregistrarea cronologică a operațiunilor economico-financiare și controlul sistematic asupra mersului executărilor de casă a bugetelor, stării decontărilor cu persoane juridice și persoane fizice, asupra integrității resurselor bănești și valorilor material.

  Sarcinile de bază:

 1. Monitorizează activitatea personalului contabilității DMEFP din cadrul DGEC,realizarea sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare și managementului financiar ;
 2. Elaborarea rapoartelor contabile ala DGEC și urmărirea corectitudinii elaborării rapoartelor contabile de către coordonatorii terțiari de credite;
 3. Coordonarea activității de elaborare a programelor/subprogramelor bugetare și de raportare în baza acestora;
 4. Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare bugetare și atragerea de fonduri extrabugetare;
 5. Asigurarea achiziționării și întreținerii bunurilor;
 6. Monitorizarea respectării normelor financiare în instituțiile din subordine;

  Condiţiile de participare la concurs:

La funcţia nominalizată poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • cunoașterea limbii române;
 • deținerea studiilor superioare sau echivalente lor;
 • a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 • nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cad sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Abilităţi: de organizare, monitorizare şi coordonare a activităţilor, lucrul cu informaţia medicală, cu baze de date, sinteză, analiză, abilități de instruire şi control, de comunicare eficientă (verbal şi scris), de lucru la PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător deontologiei lucrătorului medical.