Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3


  - Specialist Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, Aparatul Președintelui raionului

  https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-sectia-constructii-gospodarie-comunala-si-drumuri/23030


  - Specialist principal Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, Aparatul Președintelui

  https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal-sectia-constructii-gospodarie-comunala-si-drumuri/21262


  - Specialist superior Secția Administrație Publică, Aparatul Președintelui raionului

  https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-superior-sectia-administratie-publica/23031


  - Specialist principal Serviciul Juridic, Aparatul Președintelui raionului

  https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal-serviciul-juridic/21564


  - Șef Serviciu Juridic, Aparatul Președintelui raionului

  https://cariere.gov.md/ro/job/sef-serviciu-juridic/23038


  Data limită de aplicare 22.01.2024, 17:00

Mai multe informații : https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal-serviciul-juridic/21564
Data limită de aplicare - 01.10.2023

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

- Contribuirea la realizarea obiectivelor autorității publice prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorității publice.

Salariul de funcție

De la 6260 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Implementarea procedurilor de selectare, orientare si integrare profesională ;
  2. Asigurarea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice;
  3. Acordarea asitenței informaționale și metodologice în domeniul politicilor de personal specialiștilor din cadrul Consiliului raional și primăriile raionului;
  4. Participarea la proiectarea / reproiectarea structurii organizatorice a autoritatii publice și a subdiviziunilor structurale, completarea statului de personal în corespundere cu structura și efectivul – limită a autorității publice, proiectarea / reproiectarea funcțiilor/ posturilor în cadrul autorității publice;
  5. Asigurarea planificării, organizării și desfășurării procesului de dezvoltare profesională continuă a  funcționarilor publici din cadrul Consiliului raional cât și din cadrul primăriilor din componența raionului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Mai multe informații https://cariere.gov.md/ro/job/sef-serviciu-juridic/21440
Data limită de aplicare 15.09.2023

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea juridică a activității Președintelui raionului și Aparatului acestuia, respectarea uniformă a legislației de către autoritatea executivă a Consiliului raional.

Salariul de funcție

De la 9500 Lei (brut) Legea 270/2018

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Asigurarea unui management eficient al activității Serviciului Juridic;

2. Asigurarea respectării legislației în vigoare în activitatea autorităților publice de nivelul II;
3. Acordarea asistenței juridice specialiștilor din Aparatul Președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional, primăriilor, cetățenilor primiți în audiență;
4. Participarea și susținerea în ședințele Consiliului raional, în comisiile consultative a proiectelor de decizii ale Consiliului raional initiate de Președintele raionului și prezintă în ședința consiliului, în caz de necessitate, a precizărilor în probleme ce țin de competență;
5. Participarea la examinarea sesizărilor adresate Președintelui raionului și Consiliului raional din partea OTB al Cancelariei de Stat, Agenției Achiziții Publice, Procuratură, etc;
6. Reprezentarea intereselor Consiliului raional și Președintelui raionului în instanțele judiciare, organelor de stat, relațiile cu persoanele fizice și juridice;
7. Participarea la elaborarea proiectelor de acte administrative emise de Consiliul raional, Președintele raionului;

8. Efectuarea sistematizării, evidenței și păstrării actelor legislative și normative.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea juridică a activității Președintelui raionului și Aparatului acestuia, respectarea uniformă a legislației de către autoritatea executivă a Consiliului raional.

Salariul de funcție

De la 9500 Lei (brut) Legea 270/2018

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Asigurarea unui management eficient al activității Serviciului Juridic;

2. Asigurarea respectării legislației în vigoare în activitatea autorităților publice de nivelul II;
3. Acordarea asistenței juridice specialiștilor din Aparatul Președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional, primăriilor, cetățenilor primiți în audiență;
4. Participarea și susținerea în ședințele Consiliului raional, în comisiile consultative a proiectelor de decizii ale Consiliului raional initiate de Președintele raionului și prezintă în ședința consiliului, în caz de necessitate, a precizărilor în probleme ce țin de competență;
5. Participarea la examinarea sesizărilor adresate Președintelui raionului și Consiliului raional din partea OTB al Cancelariei de Stat, Agenției Achiziții Publice, Procuratură, etc;
6. Reprezentarea intereselor Consiliului raional și Președintelui raionului în instanțele judiciare, organelor de stat, relațiile cu persoanele fizice și juridice;
7. Participarea la elaborarea proiectelor de acte administrative emise de Consiliul raional, Președintele raionului;

8. Efectuarea sistematizării, evidenței și păstrării actelor legislative și normative.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată


  - Specialist Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, Aparatul Președintelui raionului

  https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-sectia-constructii-gospodarie-comunala-si-drumuri/21264


  - Specialist principal Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, Aparatul Președintelui

  https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal-sectia-constructii-gospodarie-comunala-si-drumuri/21262


  - Specialist superior Secția Administrație Publică, Aparatul Președintelui raionului

  https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-superior-sectia-administratie-publica/21261


  Data limită de aplicare 19.08.2023, 17:00