Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Anexă la procesul-verbal nr.1

 

Consiliul raional Făleşti

                       

COMISIA DE CONCURS a Aparatului Președintelui raionului

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de 

Specialist în cadrul Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

   1.  Popovici Dumitru
   2.  Crețu Ghenadie

Secretar al comisiei de concurs                                                                      Maria MARCU