Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 16 -17 mai 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în satele Musteața și Ilenuța. Biroul a reunit prestatori de servicii din sectorul public, servicii şi informaţii de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional, în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat.  

   De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat 20 cetăţeni din localitate dar şi angajaţii primăriei, în scopul soluţionării pe viitor într-o colaborare mai strînsă a tuturor problemelor care există în comunitate. S-au efectuat vizite la domiciliu de monitorizare a activității  serviciului Asistent Personal.