Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Ziua de 25 februarie a fost una marcantă pentru 9 angajaţi ai Consiliului raional. Aceştia au au depus jurământul  de credinţă al funcţionarului public în faţa simbolurilor de stat şi a colegilor de serviciu.

Funcţionarii au jurat să respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute de o manieră obiectivă şi imparţială legile ţării, să îndeplinească în mod conştiincios obligaţiile ce le revin în exercitarea funcţiei publice şi să respecte normele de conduită profesională.
  Preşedintele raionului a adresat în cadrul ceremoniei, cuvinte de felicitare funcţionarilor publici, dorindu-le succese şi realizări în munca pe care o vor desfăşura.
  La fel dumnealui a specificat că statutul de funcţionar de stat dictează un comportament etic adecvat, devotament şi responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu .
  Funcţionarii publici depun jurământul de credinţăîn conformitate cu art. 32 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publicăşi statutul funcţionarului public.