Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 

  La data de 05 februarie 2013, orele 14.00 în biroul Preşedintelui raionului a avut loc şedinţa în cadrul căreia s-a discutat despre crearea posturilor de salvatori şi pompieri în unele sate ale raionului. La sedinţă au participat preşedintele raionului Valeriu Muduc, primarul satului Mărăndeni Guţu Aurelia, primarul comunei Natalievca Morgun Olga, primarul satului Glinjeni Gafinciuc Petru, secretarul consiliului local Pîrliţa Şoronga Olga, şef adjunct al Direcţiei Salvatori şi Pompieri a SPC şi SE colonel al s/salvare Alexei Lavricenco, şeful Centrului Republican de Intervenţie operativă locotenent colonel al s/salvare Ruşica Vitalie, şeful Direcţiei Situaţii Excepţionale mun.Bălţi colonel al s/salvare Iovdii Vasile, şef adjunct al Direcţiei Situaţii Excepţionale mun.Bălţi şef Serviciu Apărare Împotriva Incendiilor locotenent colonel al s/salvare Grigoraş Igor, şeful Secţiei  Situaţii Excepţionale or.Făleşti maior s/salvare Jîmbea Veaceslav.

În rezultatul discuţiilor s-a decis de a crea 4 posturi de salvatori şi pompieri în satele Horeşti, Călineşti, Işcălău, Mărăndeni care vor deservi următoarele localităţi (distanţa de la localitate la postul de salvatori şi pompieri):

 

·  PSP s.Horeşti - Horeşti, Lucăceni - 3 km, Unteni - 2 km, Taxobeni - 8 km, Hrubna Nouă -8 km, Valea Rusului - 10 km, Bocşa - 10 km, Izvoare - 10 km, Vrăneşti - 9 km, Risipeni - 11 km.

·  PSP s.Călineşti - Călineşti, Chetriş - 2 km, Drujneni - 4 km, Pruteni - 9 km, Năvîrneţ - 10 km, Cuzmenii Vechi - 7 km, Hînceşti - 3 km.

·  PSP s.Işcălău - Işcălău, Doltu - 4 km, Burghelea - 6 km, Bocani - 7 km, Pietrosul Nou - 6 km, Măgura Nouă - 9 km, Măgura - 10 km, Catranîc - 2 km.

·  PSP s.Mărăndeni - Mărăndeni, Glinjeni - 4 km, Ciuluc - 10 km, Răuţel - 9 km, Pîrliţa - 11 km, Răuţelul Nou - 11 km, Natalievca - 12 km, Beleuţi - 11 km, Comarovca - 12 km, Ivanovca - 9 km, Popovca - 11km, Ţapoc - 10km, Pompa - 10 km, Pervomaisc - 11 km, Suvorovca - 10 km.