Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

În cadrul proiectului „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor municipale solide din Republica Moldova, Romania şi Ucraina”, finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Comuna RO-UA-RM 2007-2013 şi conform planului de acţiuni, la depozitul centralizat al raionului Făleşti din satul Călugăr este planificată construcţia unei secţii de sortare a deşeurilor municipale solide.

Pe data de 5 februarie 2013 managementul proiectului a organizat o şedinţă de lucru întru selectarea locului pentru construcţia liniei de sortare la depozitul centralizat. La şedinţa, prezidată de presedintele raionului dl Valeriu Muduc, au participat reprezentanţii firmei de proiectare Î.M „Avensa Consulting” din mun. Chisinau, arhitectul - şef al raionului Irina Boboc, şeful Inspecţiei Ecologice Făleşti Victor Balan, reprezentanţii Direcţiei de Producţie a Gospodăriei  Comunale şi de Locuinţe din oraşul Făleşti, Centrului de Sănătate Publică.   

Firma de proiectare Î.M „Avensa Consulting” a elaborat şi a propus spre dezbatere 3 propuneri pentru amplasarea liniei de sortare în perimetrul depozitului centralizat. În urma discuţiilor şi analizei desenelor topografice s-a decis de a utiliza  propunerea ce prevede construcţia liniei de sortare în partea de sus a depozitului vizavi de clădirea administrativă, în care vor fi amenajate încăperi pentru garderopă, baie, alimentare a lucrătorilor liniei de sortare. 

S-a preconizat că pînă în luna martie va fi elaborat proiectul tehnic şi selectată firma care va construi platforma şi hala pentru montarea liniei de sortare. Lucrările de montare a liniei vor fi executate de  SC „Self Trust” SRL din municipiul Iaşi, Romania.

Trebuie de menţionat faptul că odată cu montarea liniei de sortare a deseurilor municipale solide se va reduce cu mult cantitatea deşeurilor conservate la depozitul centralizat, iar odată cu transportarea lor din întreg raionul Făleşti se va îmbunătăţi simţitor toate componentele de mediu din localităţile rurale, se va reduce impactul deşeurilor asupra mediului si sănătăţii oamenilor.