Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La 22 septembrie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului  a întreprins o vizită de lucru în primăria comunei Făleștii Noi împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului raional și prestatori de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii.

 Doamna președinte a primit cetățeni în audiență și a vizitat instituţiile de menire social-culturală din localitate în scopul de a se informa despre starea de lucru şi problemele existente în diverse domenii de activitate. De asemenea specialiştii consiliului raional şi membrii echipei mobile BCIS, în particular, au acordat asistenţă informaţională şi metodologică specialiştilor din primărie, au examinat solicitările unor cetățeni  acordându-le  sprijinul necesar in soluţionarea problemelor abordate.

 Vizita de lucru a Dnei preşedinte în teritoriul primăriei Făleștii Noi a  finisat cu şedinţa de totalizare în cadrul căreia s-au identificat problemele care sunt în localitate şi s-au propus căile de soluţionare a acestora. La şedinţă au fost prezenţi primarul comunei Dl Vladimir Bejenari, specialiştii primăriei, managerul gimnaziului și grădiniţei de copii din localitate.

Galerie foto