Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La 19 ianuarie curent a avut loc ședința grupului de lucru a Biroului Comun de Informații și Servicii cu participarea Dlui Radu Roman, vicepreședintele raionului, președintele grupului de lucru și prestatorii de servicii din cadrul Biroului.
 În cadrul ședinței s-a discutat despre modalitatea activității Biroului pentru anul 2017, s-a aprobat graficul de ieșiri în teritoriu  ( primăriile raionului ) a echipei mobile a Biroului Comun de Informații și Servicii pentru anul 2017.
 Ieșiri în teritoriu sunt aprobate de două ori în lună cu participarea tuturor prestatorilor de servicii din cadrul Biroului și cu reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional.

Graficul ieșirilor în teritoriu a echipei mobile a BCIS în anul 2017