Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimați consilieri ai Consiliilor locale și lucrători din unitățile administrației publice ale raionului.

Instituirea Zilei de 01 februarie drept sărbătoare profesională a celor care activează în cadrul administrației publice constituie un semn de recunoaștere a importanței autonomiei locale în proces de edificare a unui stat democrat, apreciere a rolului Dumneavoastră ca reprezentanți ai Administrației Publice Locale în dezvoltarea socio-economică și culturală a comunității administrate, satisfacerea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor pe coordonatele juridice, dar și ale eticii morale.

În aceste timpuri dificile, cînd volumul și complexitatea cu care vă confruntați este cu mult mai mare decît resursele de care dispuneți și care nu întotdeauna acoperă necesitățile existente, dați dovadă de abordări originale, spirit de inițiativă, perseverență, atitudine grijulie și receptivă față de oameni, găsiți totuși soluții judicioase, pentru ca Adminstrația Publică Locală să-și execute la nivelul dorit atribuțiile, reușiți să realizați lucruri frumoase în toate domeniile de serviciu, sîrguința Dumneavoastră fiind răsplătită prin stima și recunoștința cetățenilor.

Și în acest context, exprim ferma convingere că acestea și alte nobile calități civice și profesionale care Vă caracterizează, armonia și colaborarea Vă vor domina și mai departe activitatea zilnică.

Fie ca această sărbătoare să Vă furnizeze un nou torent de energie și idei novatoare pe care să le valorificați cu succes.

Alăturat cordialelor felicitări cu ocazia sărbătorii, Vă adresez, dragi colegi, și cele mai sincere urări de multă sănătate, prosperitate, seninătate și permanentă satisfacție sufletească, să rămîneți și în continuare a fi importanți pentru societate, să semnănați în sufletele oamenilor încredere în forțele proprii și în ziua de mîine, să fiți onorați cu mult respect, dragoste și fidelitate de cei din preajmă.

Bunăstare, lumină, liniște și căldură în căminele familiale!

Iraida Bînzari

Președintele raionului Fălești