Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimați colaboratori ai Procuraturii raionului

 Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări cu ocazia Zilei Lucrătorului Procuraturii, care a devenit o bună tradiție de a fi consemnată pe data de 29 ianuarie.

 Vă exprim respectul și gratitudinea pentru munca Dumneavoastră nobilă consacrată triumfului Dreptății, întru protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, precum și contribuție adusă la înfăptuirea actului de justiție.

 Fiind unul din elementele esențiale ale sistemului de drept, Procuratura a dovedit că este unul din principalele atribute ale statului care supraveghează respectarea legalității în toate sferele vieții.

 Astăzi provocările și nevoile vieții așteaptă soluții adecvate din partea tuturor angajaților Procuraturii. De eficiența activității Dumneavoastră depinde atît siguranța societății cît și încrederea poporului, pentru că felul în care vă îndepliniți datoria echivalează cu garanția unei vieți liniștite, dar și cu imaginea destoinică atît a profesiei cît și a Țării noastre ca Stat de Drept.

 Dorim ca activitatea pe care o exercitați să fie susținută necontenit și apreciată după merite de întreaga societate, iar prin consacrarea plenară misiunii încredințate să asigurați supremația Legii. Vă doresc sănătate, prosperitate, dîrzenie, îmbucurătoare împliniri personale și succese remarcabile în îndeplinirea responsabilităților dificile și nobile conferite prin Lege.

Iraida Bînzari
Președintele raionului Fălești