Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 14 martie anul curent, în sala de ședințe al Consiliului raional a avut loc o ședință de lucru a directorului adjunct al Agenției Relații Interetnice dl Nicolae Rădița cu reprezentanții autorității publice locale de nivelul I (primarii orașului, satelor și comunelor din raion), nivelul II și reprezentanții serviciilor desconcentrate, precum și cu cetățenii din raion.  Cu un cuvânt de salut pentru participanți a venit conducerea raionului dl Vadim Roșca, președintele raionului, dl Tudor Paladi, vicepreședintele raionului, dl Ion Buzinschi, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, care au menționat despre scopul vizitei reprezentantului din cadrul Agenției Relații Interetnice. În acest context  Dl Nicolae Rădița a relatat despre scopul întrunirii  privind consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice centrale, publice locale și cetățeni, precum și soluționarea operativă a problemelor cu care se confruntă societatea în special reprezentații minorităților naționale din raion.

  • IMG_0827
  • IMG_0828
  • IMG_0832

 Mai multe fotografii