Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Astăzi, 29 iunie anul curent, în sala de ședințe a Consiliului raional  a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții Agenției Relații Funciare și Cadastru , unde au participat Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului, Domnul Ion BUZINSCHI, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, primari ai orașului, satelor și comunelor din raion și specialiștii în reglementarea regimului funciar din cadrul primăriilor.

 Din partea Agenției au participat  directorului general adjunct domnul Perceamlî Valeriu, șeful direcției cadastru domnul Mindov Lilian și șeful direcției relații funciare domnul Lupu-Guriță Viorel.

 În cadrul ședinței au fost discutate problemele privind înregistrarea cotelor valorice a bunurilor transmise în cadrul programului de stat de privatizare, aplicarea legislației în cadrul lucrărilor de corectare a erorilor în cadrul lucrărilor masive. Diverse întrebări au parvenit pe parcurs din partea reprezentanților autorităților publice locale de nivelul I privind mersul lucrărilor de delimitare a proprietății publice și procedura de schimbare a categoriei de destinație și a modului de folosință a terenurilor.

  • IMG_0406
  • IMG_0407
  • IMG_0408