Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Prin prezenta, SRL „Bălți-gaz” Vă informează, că în legătură cu depistarea defectelor critice ale țevii, SRL „Moldovatransgaz” a planificat pentru anul 2023 lucrări de reparație pe gazoductul magistral Ananiev-Cernăuți-Bogorodceni.

  Aceste lucrări prevăd transferul consumatorilor mun. Bălți de la SPG Bălți la SPG Fălești și deconectarea integrală a SPG Bălți, în intervalul de la ora 700 19 iunie până la ora 700 30 iunie 2023.

  În rezultatul calculelor efectuate a fost stabilită necesitatea deconectării unor consumatori noncasnici. Consumatorii casnici vor utiliza gazele naturale în regim normal.

  Intervenim către DVS cu rugămintea de conlucrare a administrației publice locale cu consumatorii r-lui Fălești în vederea informării acestora prin intermediul mass-media raionale despre lucrările preconizate.