Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 

 

 

 

31 martie -

termenul limită de prezentare

şi achitare a impozitului pe venit 

Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice au obligaţia depunerii Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în următoarele cazuri:

-     lucrează la două sau mai multe locuri de muncă unde obţin salariu, care cumulativ depăşeşte suma totală de 26 700 lei pe an;

-     au obţinut venituri atît sub formă de salariu, cît şi din vînzarea proprietăţii, a căror sumă totală depăşeşte 26 700 lei pe an;

-     nu  au primit  salariu,  dar  au  obţinut  venituri  de  la  vînzarea proprietăţii (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 9 120 lei;

-     îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă tara;

-     solicită, spre restituire, impozitul pe venit achitat în plus.

Declaraţiile se prezintă la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia Vă deserviţi, nu mai tîrziu de 31 martie al anului curent. La aceeaşi dată urmează să se achite şi impozitul pe venit.

Formularul declaraţiei poate fi obţinut gratis la Oficiul fiscal la care Vă deserviţi. Totodată, formularul poate fi imprimat de sine stătător de pe portalul Serviciului FiscalFormularul CET08 - (Forma Excel) (Forma PDF).

Pentru informaţii puteţi accesa portalul www.fisc.md, studia Baza Generalizată a Practicii Fiscale, să Vă adresaţi la Oficiul fiscal la care Vă deserviţi sau să apelaţi la numărul (022) 0-8000-1525.

Totodată, aveţi posibilitatea de a prezenta Declaraţia electronic, prin obţinerea gratuită a cheii electronice.

Toate informaţiile privind serviciile electronice pot fi aflate pe portalul servicii.fisc.md sau apelînd la numărul de telefon (022) 822 222.