Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Vineri, 21 martie, cu o vizită de lucru în raionul Făleşti s-au aflat specialiștii de la ADR Nord În cadrul întîlnirii cu preşedintele raionului  dl Valeriu Muduc, specialiștii în monitorizarea proiectelor din cadrul Secţiei managementul proiectelor au discutat despre posibilitatea urgentării documentației tehnice, necesară pentru demararea implementării proiectului „Finalizarea apeductului Prut-Fălești, premise pentru asigurarea cu apă potabilă a 75 de localități din Regiunea Nord”, în valoare totală estimativă de 14 585 000 de lei, solicitați din sursele FNDR. Pentru anul 2014, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a alocat pentru implementarea acestui proiect 4 milioane de lei.

De asemenea, specialiștii ADR Nord au vizitat, în aceeași zi, locul unde va fi implementat proiectul „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală”, unde au analizat, împreună cu reprezentanții Primăriei Risipeni, suprapunerea documentației tehnice cu situația pe teren. La fel, s-a discutat despre obținerea avizelor necesare din partea instituțiilor de specialitate. Valoarea totală estimativă a proiectului al cărui beneficiar e Primăria Risipeni este de 30 513 490 de lei, bani solicitați din sursele FNDR. Pentru anul 2014, CNCDR a alocat pentru implementarea acestui proiect 3 milioane de lei.