Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul raional Fălești   anunţă  lista  candidaţilor admişi  la proba scrisă, care se va  desfăşura  pe data de 23 mai  2014, ora 14.00 pe adresa: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare 50, incinta Consiliului raional, et.II , sala de şedinţe , telefon de contact: 0259/2-30-62.

1. Bîrliba Vitalie

2. Mărgineanu Oxana

3. Railean Rodica