Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 

 

    La 12 mai în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc un seminar organizat de Oficiul Teritorial Balti al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova , unde au participat primarii raionului, secretarii consiliilor locale, specialiştii pentru reglementarea regimului funciar din cadrul primăriilor, specialiştii din cadrul Direcţiei Agrcultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru a Consiliului raional Făleşti, consultantul  Oficiului teritorial Balti al Cancelariei de Stat.

    Președintele raionului  Dl Valeriu Muduc a transmis un mesaj  de salut pentru toți participanții la seminar. Moderatorul întrunirii Dna Lilia Osoianu, şef adjunct al Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat a prezentat agenda cu tematica : Înregistrarea bunurilor – proprietate a APL, modificarea înscrisului din Registrul bunurilor imobile, delimitarea bunurilor din domeniul public, privat şi înregistrarea lor,perfectarea planului geometric şi procedura de aprobare – subiecte abordate de Ludmila Svirina, şef  al Direcţiei  Jurdice, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  și Denis Budunchi, specialist principal, Agenţia Proprietăţi Publice.

    Atribuirea bazinelor acvatice  în folosinţă persoanelor fizice şi juridice, eliberarea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, modul de gestionare şi administrare a bazinelor acvatice neînregistrate în Registrul bunurilor imobile, prezentate de  Proca Dumitru, specialist principal  Agenţia Apele Moldovei.