Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Agricultura constituie ramura de bază a economiei Republicii Moldova, care a demonstrat din toate timpurile că Nucul a fost , este şi va fi cultura strategică a ţării noastre nu în zădar în republica Moldova a fost adoptată Legea Nucului cât şi Programului Naţional pentru Dezvoltarea Culturii Nucifere până în 2020.

  În raionul Făleşti creşterea culturii nucifere ia amploare, fiind plantate cu nuc circa 630 ha. Cea mai mare contribuţie în dezvoltarea plantaţiilor nucifere o au gospodăriile SRL Gospodarul ,  satul Rediul de Sus, conducător Kiktenko Nicolae şi SRL Promtehgaz comuna Obreja Veche, conducător Bogdan Valeriu.  E cunoscut faptul că SRL Gospodarul prestă servicii de consultanţă şi alegere a locului pentru plantarea livezilor de nuc şi este un furnizor credibil a puieţilor de nuc, care sunt crescuţi în gospodărie. Soiurile de nuc cultivate sunt bine cunoscute nu numai în raion şi Republica Moldova, dar şi peste hotarele ţării, dl Kiktenko fiind un expert al nucului de talie internaţională.

  O atenţie deosebită acordă cultivării nucului şi SRL „Promtehgaz” care deţine o suprafaţă de 400 ha de nuc ce constituie 64% din suprafaţa totală de nucifere pe raion. E îmbucurător faptul că 138 ha vor intra în rod în anul curent. Graţie efortului şi dăruire de sine a specialistului principal dl Valentin Sicorschi, care cu multă perseverenţă respectă toate procesele tehnologice moderne, plantaţiile de nuc din această gospodărie prezintă un tablou de admirat.

  De notat că, de rând cu plantarea livezilor de nuci în satul Obreja Nouă se desfăşoară lucrările de pregătire a bazei tehnico materiale pentru depozitarea şi prelucrarea recoltei de nuci, unde până la moment sau deschis circa 30 locuri de muncă.

  Fiind în acelaşi timp o plantă pomicolă tehnică, forestieră, medicinală, dendrologică şi amelioratoare, nucul este considerat pe buna dreptate una dintre cele mai importate specii pomicole din ţara noastră. Interesul fermierilor pentru această specie poate căpăta conotaţii speciale prin avantajele oferite de cultura nucului, la care se adaugă sprijinul financiar oferit de programe internaţionale şi interne pentru dezvoltarea acestor culturi pomicole.

Galerie foto