Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 23 iunie consemnăm sărbătoarea profesională a funcționarului public, care a fost instituită prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.200 din 06 aprilie 2012. Această dată a fost selectată nu întîmplător, deoarece conform Rezoluției Adunării Generale a Națiunilor Unite prin care ziua de 23 iunie este declarată Ziua Națiunilor Unite pentru serviciul public. Instituirea Zilei profesionale a funcționarului public este o confirmare  a importanței rolului funcționarilor publici în asigurarea serviciilor publice de calitate în interesul cetățenilor.
  Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului a transmis un mesaj de felicitare pentru toți funcționarii publici, care a specificat că ziua profesională este un prilej de a ne gîndi la responsabilitățile ce le avem în fața cetățenilor de a contribui la creșterea  nivelului de trai, sporirea bunăstării, asigurarea  unei garanții maxime  a respectării drepturilor și intereselor  sale.
  Cu acest prilej, Doamna Lilia OSOIANU, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat a înmînat diplome ale Guvernului Republicii Moldova, funcționarilor publici ce activează în cadrul Consiliului raional, Doamnei Silvia Matasî, șef al Direcției Generale Educație, Doamnei Emilia Ciobanu, șef al Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului și Doamnei Margarita  Balțatu, contabil șef în cadrul Direcției Generale Finanțe și Economie. 

Galerie foto