Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Stimați funcționari publici !

 Această semnificativă Sărbătoare, marcată anual la 23 iunie, reprezintă nu doar o simplă celebrare a unei zile profesionale, dar, de fiecare dată, și o prioritară ocazie de conștientizare a importanței funcționarului public în fortificarea Statului, de recunoaștere și apreciere a prestigioasei Dvoastre activități depuse zilnic la dezvoltarea socio-economică și culturală, infrastructurii comunităților, soluționarea competentă și neântârziată a numeroaselor și diverselor probleme strigente cu care se confruntă societatea .
 Activând , am zice, în condiții departe de cele mai prielnice și într-o situație de permanență frământare, prin manifestare de spirit creator și de inițiativă, perseverență, profesionalism, dăruire de sine și înaltă responsabilitate fată de exercitarea atribuțiilor de serviciu, Dumneavoastră reușiți să consolidați capacitățile și potențialul serviciilor publice, să făuriți lucruri frumoase și importante în domeniile gestionate, care, bineânțeles, nu sunt trecute cu vederea, fiind răsplătite cu discernământ prin recunoștința și stima dăruită din partea cetățenilor.
 Și în acest context, exprimăm ferma convingere, că aceste și alte nobile calități civice și profesionale, care vă caracterizează, armonia și colaborarea, devotamentul și consacrarea cu plenitudine misiunii de funcționar public, atitudinea grijulie, receptivă, nepărtinitoare față de oameni vă vor domina și în continuare activitatea, contopindu-se în mod firesc cu sensul demnității Dvoastră.
 Fie ca această zi de sărbătoare să Vă furnizeze noi surse de energie și idei novatoare, pe care să le valorificați cu pasiune și succes în activitatea cotidiană.
 Pe această cale, Vă aducem în dar cele mai călduroase și cordiale felicitări cu prilejul Sărbătorii Dvoastre profesionale, însoțite de sincere expresii de recunoștință și mulțumire pentru străduința depusă întru prosperarea comunităților și cetățenilor raionului, dorindu-Vă cu drag să aveți parte de multă sănătate, bunăstare , energie și tenacitate, succese și realizări ale năzuințelor profesionale și personale, armonie, căldură și liniște în sufletele și familiile Dvoastră , să rămâneți și în continuare deosebit de importanți pentru societate, la fel de puternici, dârzi și împliniți ca funcționari publici.

Cu mult respect
și deosebită considerație                                                 

Președintele raionului Fălești
Iraida BÎNZARI