Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Sala Palatului  raional de cultură ,,Mihai Volontir”a devenit neîncăpătoare la data de 16 iunie  curent cînd a găzduit toți  lucrătorii din sistemul de sănătate  din raion cu prilejul Zilei profesionale.

  Printre oaspeți de onoare  au fost prezenți Doamna Valentina BULIGA, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și Domnul Oleg BELBAS, directorul Agenției Teritoriale VEST a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.  

 Cu un mesaj de felicitare și cu un buchet de flori pentru  lucrătorii medicali a venit Doamna  Iraida BÎNZARI, Președintele raionului care a transmis  cele mai  sincere felicitări şi urări de bine medicilor, asistenților medicali, lucrătorilor farmaceutici, dorindu-le activitate fructuoasă, realizări profesionale, motivaţii pentru performanţă şi perfecţionare, perseverenţă şi spirit de sacrificiu întru alinarea suferinţelor pacienţilor. Ca un îndemn, Doamna Președinte a chemat toți medicii la impulsionarea proceselor de dezvoltare a sistemului naţional de sănătate.

 Pentru colegii de la Fălești, în semn de  mulțumire și recunoștință pentru cei care şi-au legat soarta de cea mai nobilă şi umană meserie de pe pământ,  a fost oferit un buchet de flori din partea Doamnei Valentina BULIGA, care a menționat și a apreciat munca importantă pe care o face medicul,  prin oferirea de servicii medicale calitative oamenilor, specificînd că anume medicul este pilonul de bază în sistemul medical şi are un rol important în formarea şi menţinerea unei societăţi sănătoase.

 În această zi,  cu cele mai calde felicitări şi sincere mulţumiri celor care au îmbrățișat aceste profesii  au venit Domnul Oleg BELBAS, directorul Agenției Teritoriale VEST a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și Domnul Iurie OSOIANU, directorul  Instituției Medico-Sanitare Publice ,, Spitalul raional Fălești” ,mesaje însoțite de mulțumiri pentru devotamentul de care dau dovadă în munca de fiecare zi,  pentru insistenţa şi ardoarea profesională în salvarea vieţii şi sănătăţii populaţiei  raionului, pentru sârguinţa şi căldura omenească  dăruită pacienţilor.

 Au creat atmosfera de sărbătoare și momente de revelație Ansamblul vocal ,,NOBIL BĂND” Sîngerei, Ansamblul de dansuri populare ,,BRÎULEȚ” Sîngerei,  Sofia Pernai, Maria Codreanu, Galina Cernei, Marinela Agape, Ansamblul de dans modern ,,FAVORIT”, surorile OSOIANU şi Lionid ŢARANU.

 Cu prilejul  Zilei lucrătorului medical și a farmacistului, Doamna Iraida a înmînat  distincțiile acordate de către Ministerul Sănătății al Republicii Moldova  și de către Consiliul raional, lucrătorilor din domeniu pentru muncă îndelungată și rodnică în domeniul ocrotirii sănătății, înalt profesionalism, contribuție perseverentă la sporirea calității serviciilor curativ profilactice acordate populației din teritoriu.

 Într-adevăr, rolul lucrătorului medical într-o societate este vital, cu atât mai mult că sănătatea populaţiei este o prioritate. 

 Dumneavoastră sunteţi cei care aduceți bucuria continuităţii neamului în fiecare familie, care dăruiți o rază de speranţă suferindului, tratați boala și sufletul, cu multă abnegaţie și angajament profesional, ghidându- vă în activitatea de zi cu zi, de obligaţia supremă fixată în Jurământul lui Hipocrate.

 Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea” - spunea Hipocrate. 

Galerie foto