Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   Multstimaţi lucrători medicali şi farmacişti!
  Luna iunie aminteşte anual tuturor despre importanţa meseriei dumneavoastră, marcând la nivel republican, în a treia duminică, ziua profesională a lucrătorului medical.
  Instituirea acestei sărbători profesionale prin Hotărâre de Guvern şi reformele de ultimă oră care se realizează pe segmentul sănătate denotă atitudinea constructivă a structurilor de stat faţă de ocrotirea sănătăţii populaţiei.
  Acest eveniment omagial este o ocazie de a recunoaşte că noi conştientizăm nobleţea sarcinii profesionale de care daţi dovadă, răspunzând zilnic cu responsabilitate provocărilor de orice gen.
  Apreciem nespus abnegaţia cu care munciţi ziua şi noaptea, străduind la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, uneori în defavoarea propriei sănătăţi şi a propriilor familii. Aţi ştiut dintotdeauna să daţi dovadă de măiestrie profesională şi dedicaţie, onorându-vă atribuţiile de serviciu cu pasiune şi demnitate.
  Fidelitatea cu care oferiţi tuturor speranţa continuităţii neamului în fiecare familie prin tratarea, iar deseori prin prevenirea eficientă a maladiilor, ne fac să apreciem în mod deosebit potenţialul medical şi farmaceutic al raionului.
  Primiţi sincerele noastre cuvinte de înaltă apreciere, de călduroase felicitări şi de profundă recunoştinţă pentru vigilenţa cu care staţi mereu la straja sănătăţii populaţiei raionului.
  Vă dorim înalte realizări, bunăstare, reuşite vizibile în tratarea pacienţilor, bunătate şi ecouri de răspuns la acţiunile Dvs, prosperare familiilor Dumnevoastră, dar, mai ales, sănătate – ceea ce dăruiţi zilnic altora.

Cu profund respect şi deosebită consideraţie,
preşedintele raionului Făleşti, IRAIDA BÎNZARI