Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

ABATERI FRECVENTE ADMISE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE ÎN PROCESUL DE DESFĂȘURARE 

A PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

Urmare a monitorizărilor realizate de către Agenția Achiziții Publice au fost identificate un șir de abateri admise de către autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și/sau modificare a contractelor de achiziții publice. În articolul din față urmează o prezentare a acestora în paralel cu  pașii ce urmează a fi întreprinși pentru a evita abaterile de la legislația in vigoare. În edițiile viitoare specialiștii APP vor analiza minuțios factorii cheie de succes în realizarea procedurilor de achiziții publice, prezentând soluții utile și practice din domeniu destinate atât autorităților contractante, cât și operatorilor economici.

Agenția Achiziții Publice informează despre adoptarea Hotărîrii Guvernului nr. 493 din 08.07.2020) pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 165-176 din 10.08.2020).

Astfel, autoritățile contractante, care au efectuat achiziții publice în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), vor întocmi și prezenta către AAP două tipuri de rapoarte:

1.Raportul cu privire la achizițiile publice efectuate în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2020.

2.Raportul cu privire la:

- achizițiile de valoare mică în sumă mai mare de 10 mii lei;

- achizițiile efectuate conform excepțiilor prevăzute în Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale;

- achizițiile efectuate conform prevederilor art. XX din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2020.