Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Informație
privind lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
de Șef Secție Administrație Publică.

 

  1. Moisei Evghenia
  2. Bordeniuc Ana

          Comisia de concurs

Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţilor publice de nivelul I şi  II prin elaborarea şi implementarea politicilor publice ce ţin de realizarea obiectivelor de interes raional.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea unui management eficient al activităţii secţiei   Administraţie Publică;
 2. Coordonarea activităţii secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional şi a Aparatului Preşedintelui raionului;
 3. Contribuirea la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Raional;
 4. Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici de ambele nivele.
 5.  Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice autorităţilor publice de nivelul I în domeniul respectiv. 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
de specialist principal în cadrul Direcției Agricultură și Alimentație

  1. Bogdan Irina

  Concursul va avea loc la data de 26 februarie 2020, ora  1000, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                                                        

                                                                                           Comisia de concurs

  Consiliul raional Făleşti prelungește termenul de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Direcția Agricultură și Alimentație până la data de 17.02.2020.

  Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pe adresa or. Făleşti , Ştefan cel Mare, 50, biroul 203.

  Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0(259)2-30-62 şi pe pagina web al Consiliului raional Făleşti, http://www.cr-falesti.md/.

Scopul general al funcţiei:  Contribuirea la realizarea problemelor funciare şi implementarea proiectelor privitor la consolidarea terenurilor parcelate în raion, indiferent de forma organizaţională-juridică , tipul de proprietate asupra pământului.

 Sarcinile de bază:

 1. Implementarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor ;
 2. Implementarea procedurilor de consolidare a terenurilor agricole conform prevederilor legislaţiei, bazelor ştiinţifice şi experienţei avansate în domeniul dat în teritoriul raionului.
 3. Implementarea procedurilor de ţinere a monitoring-ului funciar, studierea şi analiza pieţii funciare în raion şi identificarea necesităţilor de consolidare ca un component al dezvoltării rurale.
 4. Implementarea procedurilor de promovare a   Programul de Valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.
 5. Asigurarea consultaţiei juridice, metodologice şi practice agricultorilor în problemele funciare şi consolidării terenurilor agricole.

  Scopul general al funcției: Contribuirea la eficientizarea activității Secției Cultură și Turism prin realizarea politicii statului în domeniul culturii și turismului pe teritoriul raionului, implementarea formelor și metodelor moderne de lucru în activitatea rețelei instituțiilor de cultură din teritoriu.

  Sarcinile de bază:

1.   Asigurarea unui management eficient al activității Secției Cultură și Turism;
2.  Asigurarea, în colaborare cu organele de resort și APL de nivelul I, condițiilor decente de muncă și de creație ale instituțiilor de cultură și ale formațiilor artistice de amatori din raion;
3.   Promovarea cadrelor de înaltă calificare în instituțiile de cultură din teritoriul raionului;
4.   Acordarea asistenței metodologice și informaționale instituțiilor de cultură din raion;
5.  Coordonarea activității Secției Cultură și Turism cu secțiile și direcțiile Consiliului raional și a aparatului președintelui raionului, colaborarea cu presa, radioul și TV în vederea propagării activității culturale din raion.