Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Candidatul admis la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției Agricultură și Alimentație.

 1. Purice Vladimir

Concursul va avea loc la data de 30 noiembrie 2020, ora  1030, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                                                                                              Comisia de concurs

  Consiliul raional Făleşti prelungește termenul de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri, până la data de 25.11.2020.

  Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pe adresa or. Făleşti , Ştefan cel Mare, 50, biroul 203.

  Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0(259)2-30-62 şi pe pagina web al Consiliului raional Făleşti, cr-falesti.md.

Condițiile concursului accesați - 

  Consiliul raional Făleşti prelungește termenul de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Direcția Agricultură și Alimentație până la data de 19.11.2020.

  Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pe adresa or. Făleşti , Ştefan cel Mare, 50, biroul 203.

  Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0(259)2-30-62 şi pe pagina web al Consiliului raional Făleşti, cr-falesti.md.

  Condițiile concursului accesați - Anunț concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției Agricultură și Alimentație

Consiliul raional Făleşti

  Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

  Scopul general al funcţiei:  Promovarea politicii regionale de stat în domeniul social și economic a teritoriului administrat.

  Sarcinile de bază:

 1. Acordarea ajutorului metodologic și practic autorităților publice de nivelul I în domeniul construcțiilor;
 2. Contribuirea la elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare social-economică a raionului, programelor, direcțiilor prioritare și de perspectivă a dezvoltării social-economice;
 3. Monitorizarea executării lucrărilor de construcție (reparație) a obiectivelor beneficiare de mijloace financiare din contul bugetului de stat și cel local; 
 4. Acordarea asistenței informaționale agenților economici și conducătorilor APL din teritoriu referitor la problemele relațiilor internaționale și atragerii investițiilor străine, conlucrare cu fondurile de investiții străine;
 5. Examinarea plângerilor, petițiilor în domeniul de activitate a secției.

Consiliul raional Făleşti

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției Agricultură și Alimentație.

Scopul general al funcţiei:  Contribuirea şi eficientizarea activităţii direcţiei prin implementarea procedurilor moderne de lucru în soluționarea problemelor de protecție şi ameliorare fertilității solului.

 

Sarcinile de bază:

 1. Promovarea politicii agrare, inclusiv implementarea controlului asupra folosirii raionale a terenurilor;
 2. Implementarea controlului asupra folosirii raionale a terenurilor;
 3. Implementarea procedurilor de promovare a procedeelor de sporire a fertilităţii solurilor; 
 4. Implementarea procedurilor de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității  solurilor;
 5. Implementarea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice privind problemele protecției și ameliorării fertilității solului.

 Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• cunoaşterea  limbii de stat;

• capacitatea deplină de exerciţiu;
• neatingerea vîrstei de 63 ani;
• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Cerinţe specifice : - Superioare, de licența, în  domeniul agrar, administrației  publice, dreptului.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu de activitate;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice de nivelul I şi II;
 • Cunoştinţe de operare la calculator.

Experiența profesională: minimum 1 an în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

  Denumirea funcției publice vacante/Subdiviziune: Specialist principal, Secția Elaborare și administrare a bugetului, Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești

  Tip de angajare: Pe perioadă nedeterminată

  Scopul general al funcției: Proces bugetar eficient și continuu prin acordarea asistenței metodologice și practice în elaborarea și administrarea bugetelor.

  Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul cheltuielilor bugetare pe anul (anii) viitor a prognozei bugetului raionului;
 2. Recepționarea și generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale, în scopul prezentării acestora la Ministerul Finanţelor;
 3. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice cu privire la elaborarea şi estimarea bugetelor de nivelul I şi al II, la compartimentul cheltuieli;
 4. Primirea, analiza şi introducerea în baza de date a rectificărilor şi modificărilor resurselor şi cheltuielilor instituţiilor finanțate de la bugetului raional, acordarea suportului metodologic și practic la introducerea rectificărilor și modificărilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional și primăriilor raionului;
 5. Verificarea corectitudinii calculării fondurilor de salarizare pe instituţiile bugetare din raion.                           

Denumirea funcției publice vacante/Subdiviziune: Specialist, Secția Elaborare și administrare a bugetului, Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești

Tip de angajare: Pe perioadă nedeterminată

Scopul general al funcției: Proces bugetar eficient și continuu prin acordarea asistenței metodologice și practice în elaborarea și administrarea bugetelor.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor a pronosticului bugetului raionului.
 2. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologie cu privire la elaborare şi estimarea bugetelor de nivelul I şi al II, la compartimentul resurse.
 3. Recepționarea și generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale, în scopul prezentării acestora la Ministerul Finanţelor.
 4. Primirea, analiza şi introducerea în baza de date a rectificărilor şi modificărilor resurselor şi cheltuielilor instituţiilor finanțate de la bugetului raional, acordarea suportului metodologic și practic la introducerea rectificărilor și modificărilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional și primăriilor raionului;
  Monitorizarea executării bugetului raionului la compartimentul resurse.