Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Scopul general al funcţiei: Asigurarea juridică a activității Președintelui raionului și Aparatului acestuia, respectarea uniformă a legislației de către autoritatea executivă a Consiliului raional.

 Sarcinile de bază:

1. Asigurarea unui management eficient al activității Serviciului Juridic;

2. Asigurarea respectării legislației în vigoare în activitatea autorităților publice de nivelul II;
3. Acordarea asistenței juridice specialiștilor din Aparatul Președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional, primăriilor, cetățenilor primiți în audiență;
4. Participarea și susținerea în ședințele Consiliului raional, în comisiile consultative a proiectelor de decizii ale Consiliului raional initiate de Președintele raionului și prezintă în ședința consiliului, în caz de necessitate, a precizărilor în probleme ce țin de competență;
5. Participarea la examinarea sesizărilor adresate Președintelui raionului și Consiliului raional din partea OTB al Cancelariei de Stat, Agenției Achiziții Publice, Procuratură, etc;
6. Reprezentarea intereselor Consiliului raional și Președintelui raionului în instanțele judiciare, organelor de stat, relațiile cu persoanele fizice și juridice;
7. Participarea la elaborarea proiectelor de acte administrative emise de Consiliul raional, Președintele raionului; 

8. Efectuarea sistematizării, evidenței și păstrării actelor legislative și normative.

Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești anunță prelungirea termenului de depunere a actelor pentru funcțiile publice vacante de specialist în secția elaborare și administrare a bugetului, Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești.

  Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs pe adresa or. Fălești, str. Ștefan cel Mare nr.50,  biroul 213.

  Data limită de depunere a documentelor - 08 iunie 2021.

  Informații suplimentare la numărul de telefon  025923457, 025922915 și pe pagina web a Consiliului raional Fălești,  http://cr-falesti.md .

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției: Proces bugetar eficient și continu prin acordarea asistenței metodologice și practice în elaborarea și administrarea bugetelor.

Sarcinile de bază:

  1. Elaborarea conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul cheltuielilor bugetare a prognozei bugetului.
  2. Recepționarea și generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale, în scopul prezentării acestora la Ministerul Finanţelor.
  3. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice cu privire la elaborarea şi estimarea bugetelor de nivelul I şi al II, la compartimentul cheltuieli;
  4. Primirea, analiza şi introducerea în baza de date a rectificărilor şi modificărilor resurselor şi cheltuielilor instituţiilor finanțate de la bugetului raional, acordarea suportului metodologic și practic la introducerea rectificărilor și modificărilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional și primăriilor raionului;

  Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești anunță prelungirea termenului de depunere a actelor pentru funcțiile publice vacante de specialist superior în secția elaborare și administrare a bugetului, Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești.

  Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs pe adresa or. Fălești, str. Ștefan cel Mare nr.50,  biroul 213.

  Data limită de depunere a documentelor - 08 iunie 2021.

  Informații suplimentare la numărul de telefon  025923457, 025922915 și pe pagina web a Consiliului raional Fălești,  http://cr-falesti.md.

  Scopul general al funcției: Proces bugetar eficient și continuu prin acordarea asistenței metodologice și practice în elaborarea și administrarea bugetelor.
  Sarcinile de bază:
 Elaborarea conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor a pronosticului bugetului raionului.

  Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologie cu privire la elaborare şi estimarea bugetelor de nivelul I şi al II, la compartimentul resurse.
 Recepționarea și generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale, în scopul prezentării acestora la Ministerul Finanţelor.
 Primirea, analiza şi introducerea în baza de date a rectificărilor şi modificărilor resurselor şi cheltuielilor instituţiilor finanțate de la bugetului raional, acordarea suportului metodologic și practic la introducerea rectificărilor și modificărilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional și primăriilor raionului;
 Monitorizarea executării bugetului raionului la compartimentul resurse.

AVIZ

  Cu privire la stabilirea datei si locului pentru desfasurarea concursului pentru funcția publică vacantă de specialist superior în secția elaborare și administrare a bugetului, Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești.

  Concursul se va desfășura la data de 24 martie ora 10.00

  Locul: Sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

  Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în Secția Elaborare și Administrare a Bugetului din cadrul Direcției Generale Finanțe și Economie

  1. Rarancean Cristina

Comisia de concurs  

  Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției Administrație Publică.

  1. Cucoș Olga

  Concursul va avea loc la data de 27 ianuarie 2021, ora  1000, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

Comisia de concurs