Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Manager în cadrul Serviciului Social “Locuința Protejată”, or. Fălești.

 Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. Număr de contact: 0-259-2-49-52.

 Dosarul va conţine:

 -  cerere de participare,
 -  diploma de studii,
 -  copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
 -  CV (curriculum vitae),
 -  copia carnetului de muncă.

Se acceptă candidaţi la funcţia manager cu studii în asistența socială, pedagogie, psihologie, drept.

 Bibliografia concursului:
 -  Codul familiei;
 -  Codul civil;
 -  Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale;
 -  Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială.

 Data limită de depunere a documentelor – 15 martie 2018.