Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Programul Pare 1+1

PARE 1+1 este un program guvernamental și prevede finanțarea afacerilor sub formă de granturi de până la 250 de mii de lei. Beneficiari pot fi peroanele care au muncit în străinătate sau rudele acestora de gradul întâi.

Fiecare leu investit din remitențe este suplinit de către stat cu un leu în formă de grant.

Până în prezent, statul a finanțat prin intermediul Programului de atragere a transferurilor de peste hotare în economie "Pare 1+1" peste 1000 de întreprinderi. Dintre acestea, 600 sunt afaceri noi create.

Beneficiarii programului au creat 4000 de locuri de muncă și au investit în economia Republicii Moldova 700 de milioane de lei.

În 2018, peste 160 de emigranți moldoveni vor beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de atragere în economie a transferurilor bănești de peste hotare” Pare 1+1”. În acest scop, statul va aloca 40 de milioane de lei.

Programului de atragere a transferurilor bănești de peste hotare în economie "Pare 1+1" a fost lansat în 2010.

Programului „Femei în afaceri”

Guvernul încearcă să motiveze femeile din sate să nu plece peste hotare în căutarea unui loc de muncă

În cadrul programului "Femei în afaceri" sunt finanțate întreprinderile noi create. Prioritate au proiectele desfășurate în zonele rurale.

Suma maximă oferită este de 165 de mii de lei. 110 mii sunt destinate pentru achiziționarea echipamentelor, tehnicii, mobilierului, iar 55 de mii —  pentru servicii de dezvoltare a afacerilor.

În 2018, 100 de femei au beneficiat de suport financiar în cadrul acestui program. Ca urmare, vor deschide peste 300 de locuri de muncă în zonele rurale, până la finele anului 2018

Irigarea terenurilor

Producătorii agricoli vor obține mai ușor acces la apele de suprafață pentru irigarea terenurilor.

Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede o serie de modificări la unele acte legislative, inclusiv la Legea apelor:

Producătorii agricoli vor avea dreptul să amplaseze prize de apă și instalații mobile pe terenurile adiacente râurilor sau bazinelor de apă pentru irigarea terenurilor.

 Din lista actelor necesare pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosirea apei pentru irigare au fost excluse paşaportul prizei de apă și contractul de transportare şi receptare a apelor uzate pentru epurare.

Autorizațiile  vor fi eliberate în termen maxim de 30 de zile, fără tergiversarea procesului.

Asociațiile utilizatorilor de apă vor putea primi în folosință gratuită nu doar sisteme de irigare, ci și sisteme de desecare, pentru ca să poată evacua, la necesitate, apa în exces din bazinele acvatice.

Subventii in avans

Statul încurajează tinerii fermieri și femeile să înfiinţeze şi să dezvolte afaceri în domeniul agroalimentar.

Producătorii agricoli începători vor primi în avans subvenţii de la stat;

În 2018, autoritățile vor aloca în acest scop 45 milioane de lei.

Plățile în avans vor fi acordate din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;


Agricultorii vor putea beneficia o singură dată de acest sprijin financiar, valoarea căruia va fi de cel mult 650 mii de lei.

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) , din 1 februarie și pînă în prezent, a autorizat spre plată peste 120 milioane lei pentru un număr total de 1017 dosare.

Cele mai active raioane sunt Cahul și Edineț.

Totodată, cele mai solicitate măsuri din partea producătorilor agricoli rămân a fi pentru procurarea tehnicii și utilajului agricol convențional, respectiv, construcția caselor de ambalare, frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor și legumelor.

AIPA va acorda tot sprijinul necesar acelor producătorii agricoli, interesați de a contribui la dezvoltarea sectorului agricol, prin crearea unor produse calitative, precum și susținerii  tinerilor și femeilor fermieri ce doresc să-și inițieze afaceri noi în domeniul dat.

Începînd cu 1 iulie curent, AIPA  a început Campania de recepționare a dosarelor de acordare a subvențiilor în avans, oferite tinerilor și femeilor fermieri, interesați de lansarea și dezvoltarea unei afaceri în sectorul agricol.

Statul va oferi o contribuție de 65% din valoarea totală a proiectului propus, iar alte 35% va constitui contribuția proprie.

Vor fi acceptate doar proiectele cu valoare totală ce nu vor depăși un milion de lei.

Prioritate vor avea producătorii agricoli debutanți ce vor lansa afaceri pe următoarele segmente: producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri); înfiinţarea, modernizarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole, pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, procurarea animalelor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora, precum și pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.

Valoarea totală a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) pentru anul 2018, constituie 900 mil. lei, dintre care suma disponibilă pentru anul  curent, aferent subvențiilor în avans, constituie 45 mil. lei.