Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimați făleșteni, dragi veterani!

9mai2016 Ziua de 9 mai, cînd anual marcăm Măreața Sărbătoare a Victoriei asupra fascismului, ne trezește tuturor puternice sentimente de mîndrie pentru fapta eroică a celor, care cu  prețul propriei vieți, cu tinerețea lor plină de viitor au opus o dîrză și titanică stăvilire a tentativei de înrobire a omenirii dornice de libertate.

 De la departarea celor 71 ani postbelici această Victorie a Libertății asupra Sclaviei devine tot mai importantă și mai valoroasă. Ea este percepută de noi, nu doar ca un eveniment istoric epocal, dar și ca principala premiză a întregii noastre vieți de astăzi, o convingătoare motivare că bunăstarea și prosperitatea nu se pot făuri într-o lume sfîșiată de războaie.

 Timpul trecut de la obținerea acestei glorioase Victorii a cicatrizat rănile războiului, dar nu a reușit și nu va izbuti niciodată să recupereze imensele victime umane, cauzate de acel necruțător și sîngeros măcel, precum nimeni și nicicînd nu va îndrăzni să pună la oricît de mică bănuială sacrificiul mărtirilor noștri, sau să calomnieze numele celor căzuți pentru pace și libertate.

 Suntem ferm convinși că generațiile de azi și de mîine vor veni cu drag în fiecare primăvară să depună flori pe Altarul Memoriei, în semn de omagiu și pomenire a celor căzuți de fiecare dată vor aprinde cu plecăciune în sufletele lor candela Recunoștinței.

 Neuitați vor rămîne pentru totdeauna și toți cei, care au supravețuit calvarul războiului , s-au întors la vatră, au mincit cu dăruire la lichidarea consecințelor dezastruoase ale acestuia, făurirea binelui nostru comun și astăzi nu mai sunt printre noi.

 Profundă recunoștință și respect exprimăm tuturor veteranilor, care nemijlocit au ținut cu bărbăție piept dușmanului și activiștilor din spatele frontului, pe care-i avem astăzi alături de noi. Deși rămași, spre regret, tot mai puțini la număr, prin ei cinstim pe viu memoria celor căzuți în lupte, dar și a ostașilor, care s-au stins din viață în anii de după război.

 Fie ca timpul să nu șteargă nicicînd de pe fețele lor zîmbetul blînd, cald și modest, iar din inimă și spirit – sentimentul ogoitor al datoriei împlinite, vieții trăite din plin și cu demnitate. Dorim din suflet tuturor sănătate, voie bună și seninătate, binemeritată atenție, prețuire, stimă și respect din partea concetățenilor, ființelor dragi și apropiate.

 Călduroase felicitări și sincere urări de bine cu ocazia Zilei Victoriei adresăm locuitorilor din raion.

PACE, SĂNĂTATE, PROSPERITATE, BUNĂSTARE ȘI REALIZĂRI DORITE, LUMINĂ ȘI ARMONIE ÎN SUFLETELE ȘI CASELE TUTUROR!

Cu profundă considerație,

Iraida BÎNZARI

Președintele raionului Fălești