Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 22 decembrie curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat într-o ședință de lucru  primarii orașului, satelor și comunelor din raion, conducătorii formațiunilor  și obiectelor protecției civile a raionului. La ședință au participat Domnii Ion BUZINSCHI, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Veaceslav TAMBUR, Veaceslav FUSU,Mihail PRODAN și Doamna Lilia ANTOCI, vicepreședinți ai raionului, vicepreședinți ai comisiei situații  excepționale.

  • sed-tot_1
  • sed-tot_2
  • sed-tot_3

  Întrunirea a avut loc în sala de ședințe a Consiliului raional,  în agendă fiind 2 chestiuni privind:

  1. Cu privire la darea de seamă anuală la protecția civilă pentru anul 2022 și sarcinile planificate pentru anul de activitate 2023.

  Raportor: Fiodor Rudîc, specialist, Secția Administrație publică

  1. Cu privire la stimularea personalului de conducere a protecției civile a raionului.

  Raportor: Ana Bordeniuc, secretar al Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești

  În cadrul ședinței, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a înmînat diplome pentru personalul de conducere la protecția civilă  pentru activitatea în domeniu pe parcursul anului 2022.

  La  final de activitate cu prilejul sărbătorilor de iarnă pentru conducerea raionului, primarii raionului  și conducătorii instituțiilor publice a răsunat un colind frumos recitat de corul ,,Speranța” un grup de  copii din cadrul școlii de muzică a secției Cultură și Turism, din cadrul Direcției Generale Educație și Cultură.

  Mai multe fotografii