Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 În scopul familiarizării cu problemele existente în teritoriu, la 14 decembrie curent, Dna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, a efectuat o vizită de lucru în satul Călinești, cu reprezentanții direcțiilor și secțiilor din cadrul Consiliului raional. Președintele raionului a vizitat Oficiul de Sănătate Călinești, Liceul Teoretic ,,Gheorghe Vrabie” (cantina liceului și sala de sport), casa de cultură și întreprinderile Gospodăria Țărănească ,,Adrian Butnaru”, Secția de prelucrare a lemnului din cadrul Ocolului Silvic Fălești a Întreprinderii de Stat ,,Gospodăria Silvică Glodeni”. Specialiștii din cadrul Consiliului raional au vizitat obiecte de menire social-culturală pe domenii de specialitate : Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului - Centrul de asistență socială ,,VIVATIS”, o casă de tip familial, 4 familii social- vulnerabile unde s-a verificat corectitudinea declarațiilor stipulate în cererile de solicitare a ajutorului social, Direcția Generală Educație - instituțiile de învățămînt preșcolar din satul Călineși ( grădinița de copii nr. 1 și nr.2), Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri - examinarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale, stația de captare a apei a apeductului local, Secția Cultură și Turism- Biblioteca publică sătească.

 La ședința de lucru au participat vicepreședinții raionului, reprezentanții direcțiilor și secțiilor din cadrul Consiliului raional, Dl Vasile Zaporojan, primarul satului Călinești, specialiștii din cadrul Primăriei Călinești, conducătorii instituțiilor din teritoriu, polițistul de sector și șeful Centrului de Sănătate Chetriș. Obiectivul ședinței a fost de acordarea ajutorului metodic pe domenii de activitate.
 În urma informațiilor prezentate de specialiști, Dna Iraida s-a axat prioritar pe domeniul medicinii și anume acordarea serviciilor medicale de calitate pentru cetățenii din comunitate, acordarea serviciilor sociale cu implicarea mai activă a specialiștilor din cadrul primăriei la soluționarea problemelor cu care se confruntă cetățenii.
 Dl Vasile Zaporojan, primarul satului ne-a relatat că satul Călinești a înregistrat schimbări în infrastructură datorită implementării proiectelor de la Fondul Ecologic Național (apeductul local și evacuarea apelor reziduale), Fondul rutier de stat și mijloace financiare locale (reparația capitală a 5 km de drum local), Fondul de Investiții Sociale din Moldova și Guvernul României (reparația capitală a grădinițelor de copii ), bugetul de stat și mijloace financiare locale (reparația Casei de Cultură).

Mai multe fotografii