Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimați producători și prelucrători ai producției agricole !

Sărbătoarea Dumneavoastră profesională, marcată anual în ultima duminică a lunii noiembrie, ne oferă de fiecare dată  prilejul de a Vă aduce un deosebit omagiu,  expresii de nemărginită mîndrie și admirație pentru harul gospodăresc și priceperea de a crește și aduna roade mănoase, muncă asiduă depusă  pentru a  avea asigurată pe masă pîinea noastră cea de toate zilele, atît de prețioasă și necesară fiecăruia dintre noi.

Aceste netrecătoare și nobile calități V-au călăuzit  dintotdeauna, dar și pe tot parcursul anului curent. În pofida provocărilor cauzate de capriciile climaterice și greutățile  de altă natură, prin utilizarea cu randament a tuturor posibilităților , mijloacelor și forțelor disponibile, aplicarea corectă și chibzuită a operațiunilor tehnologice avansate ați reușit să asigurați creșterea și recoltarea la timp și fără pierderi a roadelor de pe toate suprafețele de culturi agricole specifice raionului. La rîndul lor, procesatorii și-au depus toată străduința ca aceste recolte să devină un bun arsenal de produse agroalimentare.

Chiar și în condițiile unui secetos începun de toamnă ați făcut tot posibilul de a pune în brazde semințe noi, de a ieși în primăvara anului viitor cu ogor bine pregătit pentru toate culturile agricole.

Este demn de apreciat  și aportul adus la succesul comun de către lucrătorii din sectorul zootehnic, care au asigurat sporirea volumului de producție animalieră și avicolă.

În contextul generalizării și aprecierii rezultatelor obținute  exprimăm , totodată , și ferma convingere, că prin munca , experiența și harul Dumneavoastră de buni gospodari veți asigura și în continuare o constantă ascensiune a complexului agroindustrial prin întroducerea tehnologiilor moderne , implementarea standardelor europene de producere și calitate , utilizarea pe scară largă a realizărilor științei avansate , recomandărilor și sfaturilor înțelepte ale veteranilor muncii agricole.

Cu ocazia acestei semnificative Sărbători ne închinăm cu adîncă plecăciune în fața Dumneavoastră, scumpi și stimați lucrători din domeniul agroindustrial, și Vă adresăm din tot sufletul cele mai călduroase și cordiale felicitări, alese și sincere expresii de profundă mulțumire și recunoștință pentru munca plină de responsabilitate, abnegație și dăruire de sine, deloc ușoară și privelegiată , dar falnică și prestigioasă. Vă dorim multă sănătate, bunăstare , energie și optimism, noi și îmbucurătoare succese , împliniri pe potriva aspirațiilor și doleanțelor , liniște , lumină și căldură în căminele familiale.

Rămîneți și în continuare mîndria și faima raionului nostru prin demnitatea , vrednicia și dragostea față de glia străbună , care Vă caracterizează și înnobilează cu plenitudine !

Cu profund respect și deosebită considerație,

                                                                                               Iraida BÎNZARI,
                                                                                 Președintele raionului Fălești