Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   

În program:
- Sărbătoare de zile mari - Feativalul "Bunica și Bunelul Fest-2023" la Fălești - ediție specială - partea festivă;

În program:
- Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a IX-a;
- Programul Festivalului "Bunica și Bunelul Fest-2023";
- Dansatorii făleșteni pe scenele din Iași, România;

În program:
- Diplomele din învățământul superior vor fi recunoscute în peste 20 state ale lumii;
- Implicarea părinților în procesul decizional;
- Pregătirea orașului Fălești pentru Festivalul "Bunica și Bunelul Fest - 2023.";

În program:
- Modificări la Legea Apelor;
- Pregătiri intense pentru Festivalul "Bunica și Bunelul Fest-2023;
- Echipa primăriei or.Fălești - campioană raională la fotbal;

În program:
- Cetățenii Moldovei preferă Uniunea Europeană celei Eurasiatice;
- Implicarea elevilor de la Liceul "A.Pușkin" în implementarea proiectelor;
- Stimularea și motivarea elevilor capabili de performanțe înalte;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –   , mobil: 

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com