Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   

În program:
- Ziua Internațională a Medicilor de Familie;
- Jumătate de veac împreună;
- Totalurile concursului "Călătorie în lumea cărților";

În program:
- Instruiri în cadrul Programului "Comunitatea Mea";
- Sporirea accesului la informația de mediu;
- Ziua Internațională a Muzeelor la Fălești;

În program:
- Satul European Expres - s-a finalizat etapa de depunere a Notelor Conceptuale;
- Schimb de bune practici ale GAL-urilor de pe ambele părți ale Prutului;
- Instruire cu deținătorii de motocultoare și hipomobile la Călinești;

În program:
- Sărbătoare dublă pentru copiii din Taxobeni;
- Lecție de siguranță desfășurată la aer liber;
- La Pîrlița a început implementarea mini-proiectului de la AO CASMED;

În program:
- Activitatea Clubului Taților continuă;
- Consemnarea Zilei internaționale a familiei în localitățile raionului;
- Pregătiri pentru Festivalul Dinastiilor de Familii;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –   , mobil: 

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com