Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Componenţa comisiilor consultative de specialitate

 ale Consiliului raional

Comisia economie, finanţe , buget şi administrarea patrimoniului:

1. Babii Viorel

2. Buga Boris

3. Dedov Boris

4. Mamai Oleg

5. Grușca Oleg

6. Cernei Valeriu 

7. Moisei Eugenia

Comisia agricultură, industrie, comerţ, ecologie şi privatizare:

1. Roșca Vadim

2. Besarab Ion

3. Goluța  Constantin

4. Pineaziuc Irina

5. Gorea Vasilii

Comisia probleme sociale, învăţămînt, ocrotirea sănătăţii, cultură, tineret şi sport:

1. Bodrug Larisa

2. Cibota Viorel

3. Curciuc Denis

4. Grușca Gheorghe

5. Frunza Ala

6. Bazilevschi Larisa

7. Voloșciuc Silvia

Comisia construcţii, arhitectură, energetică, gospodărie comunală, amenajarea teritoriilor, drumuri şi transport:

1. Ganea Ghenadie

2. Pantea Gheorghe

3. Grușca Raisa

4. Sacara Liubomir

5. Tataru Vasili

6. Savva Ion

7. Negoiță Vadim

Comisia etică, ordine publică şi drept:

1. Balica Eduard

2. Iftodi Vadim

3. Galchina Galina

4. Plesca Eduard

5. Voloşin Vladimir

6. Negoiță Grigore 

6. Glavan Serghei