Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 2 martie cu toţii am consemnat un trist şi sumbru dar de neuitat eveniment din istoria ţării noastre - declanşarea conflictului armat de pe Nistru.

Întru comemorarea celor petrecute şi elogierea celor peste 600 combatanţi din raion, care punîndu-şi viaţa în pericol, prin înalt devotament şi eroism au adus contribuţie la apărarea patriei, a avut loc un miting la monumentul eroilor cazuţi din Transnistria. Printre cei prezenţi se enumără colaboratorii poliţiei, administraţiei publice locale, veteranii şi participanţii la război. De către conducerea raionului au fost înmînate diplome de onoare pentru bărbăţie şi devotament bravilor ostaşi care cu preţul vieţii sale au luptat pentru liniştea şi pacea noastră, apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. 

 


       La 11 februarie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional s-a desfăşurat un seminar de instruire a persoanelor responsabile de actualizarea listelor electorale din primăriile raionului.

Secretarii consiliilor locale au fost instruiţi de reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale (CEC), care au prezentat o analiză a listelor electorale pe raion, identificînd localităţile cu un număr mare de erori.

S-a subliniat rolul APL în actualizarea listelor electorale, s-au stabilit procedurile de actualizare, s-a discutat problema securităţii datelor cu caracter personal, de asemenea prezenţa a fost familiarizată cu formele şi metodele de eliminare a erorilor din listele electorale, cu modalitatea de transmitere la CEC a listelor electorale de bază.

Reprezentanţii CEC împreună cu persoanele responsabile de listele electorale au semnat contractele privind recepţionarea de către ultimii a CD – urilor cu date confidenţiale de la ÎS „Registru”.

Listele electorale din primăriile raionului urmează a fi actualizate în termen de pînă la 25 februarie curent, după care informaţia privind modificările operate în liste se expediază către Consiliul raional pentru a fi generalizată cu transmiterea către CEC.

 

 

  La data de 05 februarie 2013, orele 14.00 în biroul Preşedintelui raionului a avut loc şedinţa în cadrul căreia s-a discutat despre crearea posturilor de salvatori şi pompieri în unele sate ale raionului. La sedinţă au participat preşedintele raionului Valeriu Muduc, primarul satului Mărăndeni Guţu Aurelia, primarul comunei Natalievca Morgun Olga, primarul satului Glinjeni Gafinciuc Petru, secretarul consiliului local Pîrliţa Şoronga Olga, şef adjunct al Direcţiei Salvatori şi Pompieri a SPC şi SE colonel al s/salvare Alexei Lavricenco, şeful Centrului Republican de Intervenţie operativă locotenent colonel al s/salvare Ruşica Vitalie, şeful Direcţiei Situaţii Excepţionale mun.Bălţi colonel al s/salvare Iovdii Vasile, şef adjunct al Direcţiei Situaţii Excepţionale mun.Bălţi şef Serviciu Apărare Împotriva Incendiilor locotenent colonel al s/salvare Grigoraş Igor, şeful Secţiei  Situaţii Excepţionale or.Făleşti maior s/salvare Jîmbea Veaceslav.

În rezultatul discuţiilor s-a decis de a crea 4 posturi de salvatori şi pompieri în satele Horeşti, Călineşti, Işcălău, Mărăndeni care vor deservi următoarele localităţi (distanţa de la localitate la postul de salvatori şi pompieri):