Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  În conformitate cu art. 56 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice și ca urmare a ședințelor de lucru cu participarea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a Asociațiilor de produse agricole și cerealiere și celor de fermieri, Agenția Rezerve Materiale a decis inițierea procedurii de negociere directe fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare privind achiziționarea grâului alimentar în rezervele de stat.

  În acest context, sunt invitați toți operatorii economici de a participa la procedura de negociere, având posibilitatea de a depune oferta pentru un singur sau mai multe loturi, iar producătorii agricoli care dețin cantități mai mici de grâu alimentar, se pot asocia pentru a întocmi și depune oferta sa.

  Documentație de atribuire:

Invitație de participare la procedura de negociere privind achiziționarea grâului alimentar.

1.Cerere de participare
2.Declarație privind valabilitatea ofertei
3.Garanția pentru ofertă
4.Specificații tehnice
5.Specificații de preț
6.Documentația standard grâu alimentar

Sursa: https://rezerve.gov.md

  Joi, 19 mai 2022, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Domnul Viorel GHERCIU va avea o vizită de lucru în raionul Fălești.

  Direcția Agricultură și Alimentație din cadrul Consiliului raional Fălești invită pe data de 19 mai , la orele 1100 în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești conducătorii și specialiștii din complexul agroindustrial, reprezentanţi ai gospodăriilor ţărăneşti, autoritățile publice locale (primarii/specialiștii pentru reglementarea regimului funciar), serviciile desconcentrate, asociații de profil și membrii acestora, potențiali beneficiari ai plăților directe per cap de animal și alte persoane interesate pentru abordarea problemelor cu identificarea soluțiilor ce țin de dezvoltarea sectorului agrar.

  Consiliul raional Fălești, exprimă condoleanțe familiei, rudelor și colegilor în legătură cu trecerea în eternitate a domnului Mihail POPOVICI.

  O personalitate care va rămâne un exemplu al dedicației profesionale, fiind remarcat pentru caracterul integru și profesionalismul de care a dat dovadă.

  Pe parcursul vieții, regretatul Mihail Popovici, a activat în posturi de conducere, în instituții publice centrale și locale, fiind desemnat cu distincții de stat: ,,Cavaler al Ordinului Republicii Moldova”, deputat în primul Parlament al RM, cetățean de onoare al raionului Fălești, consilier raional și local.

popovici

Suntem alături în aceste zile triste, durute, încercate de durere și necaz și transmitem familiei îndoliate întreaga noastră compasiune și susținere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!